Ahkaf / 29: Cinlerden birkaçını, Kur'an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Huzuruna geldikleri zaman, dediler ki: "Kulak verin;" sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Rastgele Makale

Cinler Hakkında Bilgiler (49 makale)

Cinlerin Elçileri ve Peygamberleri Var mıdır

29/10/2020 Cinler Hakkında Bilgiler 469 Okunma 0 Yorum

Cinlerin Elçileri ve Peygamberleri Var mıdır

Dahhak'a: 'Perygamber (s.a.v.)' gönderilmeden önce cinlerden peygamber var mıydı?' diye sordular, şu cevabı verdi: 'Şu ayet-i kerimeyi duymadın mı? Ey Cin ve insan topluluğu! Size ayetlerimiz anlatan, bugünle karşılaşmanızdan sizi uyaran aranızdan peygamberler gelmedi mi? (En'am Suresi 130)'  Dahhak’a göre, bu ayet-i kerime, Allah’ın cinlerden de peygamberler gönderdiğini göstermektedir. Ancak, ona şöyle cevap verilebilir: Ayet-i kerime bu peygamberlerin cinlerden mi yoksa insanlardan mı olduğunu açıklamamıştır. “Minkün” (sizden) sözü her ikisine de şamildir. Bundan, her cinsin peygamberleri kendilerinden olduğu kastedileceği gibi, insanların ve cinlerin peygamberlerinin her iki cinsin mecmuundan ola...


Devamı oku...

Cinlerle Evlilik

27/10/2020 Cinler Hakkında Bilgiler 1038 Okunma 0 Yorum

Cinlerle Evlilik

Bazı çevrelerde, bir adamın cinlerden bir kadınla evlendiği veya insanlardan bir kadının cinle evlendiği yaygın hale gelmiştir. Acaba bu ne derece doğrudur? Evet, bu doğru olabilir. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Mallarına ve çocuklarına ortak ol!” Allah Resulü (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: “Eğer, kişi hanımı cinsi ilişki kurarken besmele çekmezse, şeytan zekerine girer ve onunla beraber o da cima eder.” Hâfız İbn-i Hacer, İbn-i Abbas (r.a.)’dan rivayet ediyor: “Kişi, eğer adet halinde olan hanımı ile cinsi temasta bulunursa şeytan ondan önce davranır. Kadın ondan hamile kalır ve doğan çocuk muhannes olur. Muhannesler cinlerin çocuklarıdır…” İbn-i Teymiyye de şu sözüyle bunu te’yid etti: “İnsanl...


Devamı oku...

Şeytanla İnsan Arasındaki Düşmanlığın Sebepleri Nelerdir?

26/10/2020 Cinler Hakkında Bilgiler 415 Okunma 0 Yorum

Şeytanla İnsan Arasındaki Düşmanlığın Sebepleri Nelerdir?

Şeytanla insan arasındaki düşmanlık çok eskilere dayanır. Allah, Adem (a.s.)'ı yaratıp ona ruhundan üfürdüğü zaman, meleklere Adem (a.s.)’e secde etmelerini emretti. İblis de meleklerle birlikte Allah’a ibadet ederdi. Onun için emir onu da kapsamaktaydı. Fakat büyüklendi ve secde etmekten imtina etti, hatta Allah’a şöyle dedi: “Ben ondan daha iyiyim. Çünkü sen beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın.” İşte şeytanla insan arasındaki düşmanlığın sebebi burada gizlidir. Şeytanla insan arasındaki düşmanlığı bize en güzel Kur-an-ı Kerim tasvir etmişti. Allah Şöyle buyurmuştur: “Andolsun ki sizi bir yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra meleklere: “Adem’e secde edin!” dedik. İblis’ten başka hepsi secde etti. O...


Devamı oku...

Zülmanlar Nedir? Zülman Cinleri Hakkında Bilgiler

07/09/2019 Cinler Hakkında Bilgiler 4767 Okunma 0 Yorum

Zülmanlar Nedir? Zülman Cinleri Hakkında Bilgiler

Zülman Nedir? Cinler dağlarda, ormanlarda, tekinsiz mekanlarda ve daha pek çok yerde kabileler halinde yaşamaktadırlar. Diğer kabilelerden farklı olarak çöllerde yaşayan, uzun boylu iri yarı ve sayıca az oldukları bilinen cinlere zülmanlar denir. Yaşanılan ve anlatılan olaylara göre oldukça teklikelidirler. Yaşadıkları bölge dolayısıyla çöl cinleri, çöl zülmanileri gibi isimlerlede anılırlar. Zülmanlar ile ilgili Arabistan'da meydana gelmiş pek olay mevcuttur. Zülmani, Osmanlıca'da karanlık anlamına gelir. Bu mana Zülman Cinleri için mantıklı bir tabirdir. Araplar ticaret yapmak amacıyla Yemen'e giderken Zülmanlar ile karşılaşmamak için kervandaki develerin boyunlarına Kuran'ı Kerim asarlarmış. Nedeni ise hem kendileri...


Devamı oku...

Ümmü Sübyan Nedir?

22/09/2019 Cinler Hakkında Bilgiler 3633 Okunma 0 Yorum

Ümmü Sübyan Nedir?

Ümmü Sübyan Nedir? Sübyan kelimesi çocuk anlamına gelir. Hamile kadınlara, anne karnındaki bebeklere ve küçük çocuklara musallat olan cinlere Ümmü Sübyan denir. Ümmü Sıbyan olarak da anılır. Yaygın olarak kadınlarda görülse de yaşlı kişilerde musallata uğrayabilirler. Ümmü Sübyan cinleri musallat oldukları kadının rahim kanallarını tıkayarak hamile kalmasına engel olurlar. Eğer kadın hamileyse bebeği daha henüz doğmadan boğarak öldürmek suretiyle düşük yaptırırlar. Eğer bebek doğmuşsa bebeği öldürmek için ellerinden gelen herşeyi yaparlar. Kur-an'da ve hadislerde bu konu ile alakalı bir bilgi yoktur ancak halk arasında bir çok kişi buna inanmaktadır. Dişi bir şeytan olduğu söylense de bu konuda da hiç elle tutulur bir kanıt yoktur. A...


Devamı oku...

Cin Musallatı Belirtileri

30/08/2019 Cinler Hakkında Bilgiler 15936 Okunma 0 Yorum

Cin Musallatı Belirtileri

Cin Musallatı Belirtileri Cin musallatı her sıradan insanın başına gelebilecek bir olaydır. Her ne kadar Ademoğlu cinleri göremese de, cinler insanları her an, her saniye görmektedirler ve dünyanın her yerinde cin musallatı vakaları yaşanmaktadır. Milyarlarca insan ve cin aynı dünyayı paylaşıyorsa cin musallatı vakalarının dünyanın her yerinde görülmesi sıradışı bir durum sayılamaz. Musallata uğrayanlar manevi destek alarak içinde bulundukları durumdan kurtulabilirler. Korkulmaması ve inancın kaybedilememesi kilit noktadır.Cinler tarafından rahatsız edilmemek ve musallata uğramamak için alınması gereken bazı önlemler vardır ancak her ne kadar bu önlemler alınsa da cinler yinede musallat olabilirler. Cinler kendilerine zarar verilmesi ...


Devamı oku...

Cin Mektubu

23/08/2019 Cinler Hakkında Bilgiler 2035 Okunma 0 Yorum

Cin Mektubu

Cin Mektubu Cinlerin zaman zaman insanlara sataştıkları ve hatta musallat oldukları, akıl almaz acılar yaşatarak hayatı perişan bir hale getirdikleri inkar edilmemesi gereken bir gerçektir. Cinlerden korunmanın yolları elbette var ancak ne zaman ne yapılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler cinleri uzaklaştırabilir ama ebediyen uzak tutacağını söyleyemeyiz. Pratikte de böyle bir şey mümkün değildir.  Cinlere karşı bilinçsiz bir şekilde hangisinin ne anlama geldiğini bilmeden ayetler okumak faydadan çok zarar getirir. Bu durum, tıpkı ne olduğu belli olmayan ve doktor reçetesi olmadan yutulan ilaçlar gibidir. İlaçlar elbette bazı hastalıkları az da olsa iyileştirebilir yada ağrıları din...


Devamı oku...

Maric ve Semum Nedir?

06/08/2019 Cinler Hakkında Bilgiler 1951 Okunma 0 Yorum

Maric ve Semum Nedir?

Maric ve Semum Nedir? Kur'an-ı Kerim'de cinlerin ateşten yaratıldıkları Hicr Suresinin 27. ayetinde belirtilmiştir; 'And olsun ki, insanı kuru balçıktan, işlenebilir kara topraktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten (Semum ateşinden) yarattık.'   Cinlerin ateşten yaratıldıklarına dair bir başka ayet ise Rahman Suresi 15. ayettir; 'Cinni de halis ateşten yarattı.'   Araf Suresi 12. ayette İblisin, kendisinin ateşten yaratıldığını ve bu sebeple üstün olduğunu iddia ettiği bildirilmektedir. 'Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.'   İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) şöyle söylediği kaydedilmiştir; 'Melekler nurdan yaratıldılar, cinler de halis ateşten. ...


Devamı oku...
FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR