Ahkaf / 29: Cinlerden birkaçını, Kur'an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Huzuruna geldikleri zaman, dediler ki: "Kulak verin;" sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Rastgele Makale
Cinler Hakkında Bilgiler (49 makale)
Cinlerin Elçileri ve Peygamberleri Var mıdır
29/10/2020 Cinler Hakkında Bilgiler 2299 0

Dahhak'a: 'Perygamber (s.a.v.)' gönderilmeden önce cinlerden peygamber var mıydı?' diye sordular, şu cevabı verdi: 'Şu ayet-i kerimeyi duymadın mı? Ey Cin ve insan topluluğu! Size ayetlerimiz anlatan, bugünle karşılaşmanızdan sizi uyaran aranızdan peygamberler gelmedi mi? (En'a...

Cinlerle Evlilik
27/10/2020 Cinler Hakkında Bilgiler 4531 0

Bazı çevrelerde, bir adamın cinlerden bir kadınla evlendiği veya insanlardan bir kadının cinle evlendiği yaygın hale gelmiştir. Acaba bu ne derece doğrudur? Evet, bu doğru olabilir. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Mallarına ve çocuklarına ortak ol!” Allah Resulü (s.a.v.) de şöyle buyurmuştu...

Şeytanla İnsan Arasındaki Düşmanlığın Sebepleri Ne...
26/10/2020 Cinler Hakkında Bilgiler 1346 0

Şeytanla insan arasındaki düşmanlık çok eskilere dayanır. Allah, Adem (a.s.)'ı yaratıp ona ruhundan üfürdüğü zaman, meleklere Adem (a.s.)’e secde etmelerini emretti. İblis de meleklerle birlikte Allah’a ibadet ederdi. Onun için emir onu da kapsamaktaydı. Fakat büyüklendi ve secde etmekten imtina etti, ...

Zülmanlar Nedir? Zülman Cinleri Hakkında Bilgiler...
07/09/2019 Cinler Hakkında Bilgiler 16928 0

Zülman Nedir? Cinler dağlarda, ormanlarda, tekinsiz mekanlarda ve daha pek çok yerde kabileler halinde yaşamaktadırlar. Diğer kabilelerden farklı olarak çöllerde yaşayan, uzun boylu iri yarı ve sayıca az oldukları bilinen cinlere zülmanlar denir. Yaşanılan ve anlatılan olaylara göre oldukça teklikelidirler...

Ümmü Sübyan Nedir?
22/09/2019 Cinler Hakkında Bilgiler 14731 0

Ümmü Sübyan Nedir? Sübyan kelimesi çocuk anlamına gelir. Hamile kadınlara, anne karnındaki bebeklere ve küçük çocuklara musallat olan cinlere Ümmü Sübyan denir. Ümmü Sıbyan olarak da anılır. Yaygın olarak kadınlarda görülse de yaşlı kişilerde musallata uğrayabilirler. Ümmü Sübyan cinleri musallat oldukları...

Cin Musallatı Belirtileri
30/08/2019 Cinler Hakkında Bilgiler 27679 0

Cin Musallatı Belirtileri Cin musallatı her sıradan insanın başına gelebilecek bir olaydır. Her ne kadar Ademoğlu cinleri göremese de, cinler insanları her an, her saniye görmektedirler ve dünyanın her yerinde cin musallatı vakaları yaşanmaktadır. Milyarlarca insan ve cin aynı dünyayı paylaşıyorsa cin musa...

Cin Mektubu
23/08/2019 Cinler Hakkında Bilgiler 4151 0

Cin Mektubu Cinlerin zaman zaman insanlara sataştıkları ve hatta musallat oldukları, akıl almaz acılar yaşatarak hayatı perişan bir hale getirdikleri inkar edilmemesi gereken bir gerçektir. Cinlerden korunmanın yolları elbette var ancak ne zaman ne yapılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak gerekir. ...

Maric ve Semum Nedir?
06/08/2019 Cinler Hakkında Bilgiler 4633 0

Maric ve Semum Nedir? Kur'an-ı Kerim'de cinlerin ateşten yaratıldıkları Hicr Suresinin 27. ayetinde belirtilmiştir; 'And olsun ki, insanı kuru balçıktan, işlenebilir kara topraktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten (Semum ateşinden) yarattık.'   Cinlerin ateşten yaratıld...

FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR