Cin / 1: De ki: "Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: -Doğrusu biz, (büyük) hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik" Rastgele Makale
Maric ve Semum Nedir?
06/08/2019 Cinler Hakkında Bilgiler 4816 Okunma 0 Yorum

Maric ve Semum Nedir?

Maric ve Semum Nedir?

Kur'an-ı Kerim'de cinlerin ateşten yaratıldıkları Hicr Suresinin 27. ayetinde belirtilmiştir;

'And olsun ki, insanı kuru balçıktan, işlenebilir kara topraktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten (Semum ateşinden) yarattık.'  

Cinlerin ateşten yaratıldıklarına dair bir başka ayet ise Rahman Suresi 15. ayettir;

'Cinni de halis ateşten yarattı.'  

Araf Suresi 12. ayette İblisin, kendisinin ateşten yaratıldığını ve bu sebeple üstün olduğunu iddia ettiği bildirilmektedir.

'Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.'  

İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) şöyle söylediği kaydedilmiştir;

'Melekler nurdan yaratıldılar, cinler de halis ateşten. Adem ise topraktan yaratılmıştır.'  

Bu sebeplerden anlaşılıyor ki İblis ateşten yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de ateş tabiri ile birlikte Maric ve Semum tabirleri de kullanılmıştır. Aşağıda Maric ve Semum kelimelerini anlamları ile ilgili görüşleri bakabilirsiniz.

Maric Nedir?

İmam-ı Nevevi'nin Maric kelimesi hakkında şöyle söylediği kaydedilmiştir;

'Maric, ateşin ısı ile karışmış alevidir.'  

İmam-ı Kurtubi ise Maric kelimesini aşağıdaki şekilde tanımlamıştır;

'Maric, bir kısmı diğer kısmına karışan, bazen kırmızı, bazen sarı, bazende yeşil olan bir alevdir.'

  İbni Abbas'a (r.a.) göre;

'Maric, halis ateş için kullanılır veya ateş iyice alevlendiği zaman alevin yukarıya doğru yükselen kısmına (ateşin diline) Maric denir.'

  İbni Abbas'a (r.a.) bir başka ifadesinde şöyle söylemiştir;

'Maric, ateşin üst kısmında yer alan ve bazısı bazısına karışan kırmızı, sarı ve yeşil aleve denir.'

  Ebu Ubeyde'nin konu hakkındaki görüşü ise şöyledir;

'Maric, ateş karışımıdır'

  Cevheri, Sahhah adlı kitabında Maric hakkında şu cümleleri yazmıştır.

'Maric, cinlerin yaratıldığı dumansız ateştir.'

  İslam alimlerine göre Maric ateşinin içerisinde değişik renk tonları bulunmaktadır. Cevheri ise cinlerin Maric ateşinden yaratıldıklarını belirtmiştir. Bu durumda Maric ateşinin renkli olması nedeniyle cinlerinde renk bakımından farklılıklar göstermeleri arasında bir bağ kurulabilir. Yine Maric ateşinin alçalma, yükselme ve şekil değiştirme durumu olduğu için cinlerinde şekil değiştirmeleri ve farklı suretlerde görünmeleri arasında bir bağlantı olabilir.

Semum Nedir?

İmam-ı Nesefi, tefsirinde şöyle yazmıştır;

'Semum, vücudun gözeneklerine nüfuz eden şiddetli ve yakıcı bir ateştir.'

  İmam-ı Kurtubi, Semum kelimesi hakkında şu görüştedir;

'Rivayet edilir ki, Allah'ü Teala Hazretleri iki tane ateş yarattı ve birini diğerine karıştırdı ve bu ateşlerden biri diğerini yedi. İşte bu ateşe Semum denildi.'

  Yine İmam-ı Kurtubi, Hicr Suresi'ndeki konuyla ilgili ayeti tefsir ederken şöyle demiştir;

'İbni Mes'ud şöyle demiştir: Allahü Teala'nın cinleri yarattığı ateş (Semum) cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir cüzdür.'

  İbni Abbas (r.a.);

'Semum, öldüren yakıcı  bir rüzgardır ve o dumansız bir ateştir.'

  Kuşeyri;

'Yakıcı rüzgarın, Semum diye isimlendirilmesi onun vücudun gözeneklerine nüfuz etmesinden ötürüdür.'

  Ebu Davud et-Tayalisî'nin İbn Mes'ud(r.a.)'dan naklettiği bir hadise göre;

'Bu (dünyada gördüğümüz) ateşler, Cân'nın yaratıldığı ateşten (Semum ateşinden) yetmiş kat daha hafiftir.'

  İslam alimlerinin bu tefsir ve rivayetlerinden anlaşıldığı üzere Maric ile Semum kelimeleri benzerlik içerseler de aynı anlama gelmemektedirler. Semum kısaca, vücuda nüfuz eden ateş, Maric ise ateşin en üstündeki renkli kısmı olarak açıklanabilir.    

Yorum Yaz
Yorum yazabilmek için lütfen kayıt olun yada giriş yapın
FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR