Cin / 6: "Bir de şu gerçek var: İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınırlardı. Öyle ki, onların azgınlıklarını arttırırlardı." Rastgele Makale
Peygamberler (9 makale)
Hz. Süleyman ve Sebe Melikesi Belkıs
02/12/2019 Peygamberler 2312 0

Kur'an-ı Kerim'in Neml suresi, Sebe Melikesi Belkıs hakkında bilgiler vermektedir. Bu konuda birbirinden farklı bir çok rivayet olmakla birlikte, böyle bir olayın hiç yaşanmadığını iddia edenlerde bulunmaktadır. Sebe Melikesi Belkıs Kimdir? Sebe Melikesi Belkıs, Yemen topraklarında hüküm sürmüş ...

Medyen Kavmi’nin Helakı ve Hz. Şuayb
19/11/2019 Peygamberler 1702 0

Medyen Kavmi’nin Helakı Medyen şehri, Filistin ile Hicaz arasında bir yerleşim merkezi idi. Medyen Kavmi Allah'a inanmıyor putlara ve heykellere tapıyordu. Medyen'liler, birbirleri ile yaptıkları alışverişte tartıyı fazla tutarak hile yapar, aldıklarını az gösterir, fazla ücret alıp karşılık olarak...

Bizans tarihinde 600’lü yıllar ülkenin iktisadi, mali ve sosyal bakımdan en kötü dönemiydi. İmparatorluk ekonomisi çökmüş, yönetim zayıflamış ve ilk çekişmeler baş göstermişti. Aşırı vergiler köylüleri güçsüzleştirmişti. Güçlü bir aristokrat sınıfı devlete meydan okuyordu. İdari mekanizma otoritesini kaybetmi...

Lût Kavmi'nin Helakı ve Hz. Lût
10/08/2019 Peygamberler 1771 0

Lût Kavmi'nin Helakı ve Hz. Lût[/caption] Babil tapınağındaki putları kırdığı için Nemrut tarafından ateşe atılan, ancak yüce Allah'ın koruması ile bir kılı yanmadan ateşten kurtulan Hazret-i İbrahim, Urfa’dan Filistin'e hicret ederken, yanında yeğeni Hazret-i Lût da vardı. Hazret-i Lût, Filistin&...

Semud Kavmi'nin Helakı ve Hz. Salih
09/08/2019 Peygamberler 2292 0

Medine ile Şam arasında yaşayan Semûd kavmi, taş işlerini ve ince taş işlemeciliğini çok seven bir toplumdu. Kayaları, tepeleri yontup evler, ev eşyaları yapıyor ve ayrıca ölen ünlü kişilerin anılarına, onların taştan heykellerini yapıp, belirli meydanlara dikiyorlardı. Zamanla bu heykelleri ilahlaştırıp, put...

Ad Kavmi'nin Helakı ve Hz. Hud
08/08/2019 Peygamberler 1285 0

Âd Kavmi'nin Helakı ve Hz. Hûd Âd kavmi tarımda, hayvancılıkta ve inşaat işlerinde, o dönemin en gelişmiş toplumların dandı. Tarıma elverişli toprakları, akarsuları boldu ve insanları uzun boylu, iri yapılı sağlıklı, çok kuvvetli ve uzun ömürlü idiler. Şımarık ve putperest bir toplum olan Âd kavmi, süs...

Nuh Kavmi'nin Helakı ve Hz. Nuh
07/08/2019 Peygamberler 1396 0

Nuh Peygamberin Gönderilmesi Hazret-i Adem'den Nuh Kavmi’ne kadar, bazı münferit (kişisel) olayların dışında toplumsal günahlar işlenmedi ve inanç açısından sapıklık hareketleri olmadı. Dünyanın en doğal ve en huzurlu dönemini yaşayan o günün insanları bedensel açıdan sağlıklı, ruhsal açıdan huzurlu ve...

Hz Musa'nın Cinlerle Konuşması
04/06/2019 Peygamberler 1877 0

 Hz Musa (as)'ın Şeytan ile karşılaşması ve konuşması şöyle rivayet edilmiştir. İblis Hz. Musa ile karşılaştı. Onu şaşırtmak ve kandırmak için şöyle dedi: 'Ey Musa! Allah seni peygamberliğe seçti ve seninle konuştu. Ben Allah'ın yarattıklarından biriyim,  günah işledim,  tövbe etmek istiyorum n...

FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR