Neml / 17: Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı. Rastgele Makale

Peygamberler (9 makale)

Hz. Süleyman ve Sebe Melikesi Belkıs

02/12/2019 Peygamberler 1072 Okunma 0 Yorum

Hz. Süleyman ve Sebe Melikesi Belkıs

Kur'an-ı Kerim'in Neml suresi, Sebe Melikesi Belkıs hakkında bilgiler vermektedir. Bu konuda birbirinden farklı bir çok rivayet olmakla birlikte, böyle bir olayın hiç yaşanmadığını iddia edenlerde bulunmaktadır. Sebe Melikesi Belkıs Kimdir? Sebe Melikesi Belkıs, Yemen topraklarında hüküm sürmüş Sebe Krallığının Melikesi yani Kraliçesidir.  Hz Süleyman tarafından kendisine tebliğ mektubu iletilerek Allah inancına davet edilmiştir. Belkıs davete icabet ederek Allah'a biat etmiştir. Tebliğ mektubundan önce Sebeliler güneşe tapan, Şeytana uyan ve hidayet yolundan uzaklaşan bir toplum olarak bilinmektedir. Hz. Süleyman'ın Mektubu ve Hüdhüd Ordusuyla birlikte Yemen'e doğru hareket eden Hz. Süleyman çölde konakladı....


Devamı oku...

Medyen Kavmi’nin Helakı ve Hz. Şuayb

19/11/2019 Peygamberler 714 Okunma 0 Yorum

Medyen Kavmi’nin Helakı ve Hz. Şuayb

Medyen Kavmi’nin Helakı Medyen şehri, Filistin ile Hicaz arasında bir yerleşim merkezi idi. Medyen Kavmi Allah'a inanmıyor putlara ve heykellere tapıyordu. Medyen'liler, birbirleri ile yaptıkları alışverişte tartıyı fazla tutarak hile yapar, aldıklarını az gösterir, fazla ücret alıp karşılık olarak eksik mal verir ve bu şekilde adaletsiz bir ticaret ahlakı içinde yaşamlarını sürdürürlerdi. Davranışlarını düzeltmeleri, taşlara ve putlar tapmak yerine Allah'a inanmaları, hile ve kötülük yapmamaları için Allah, onlara kendi içlerinden Hz. Şuayb'ı Peygamber olarak göndermiştir. Bu  hususta belirtilen ayet aşağıdaki gibidir; 'Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin ondan ba...


Devamı oku...

Hz. Muhammed'in Bizans İmparatoru Heraklius'a Gönderdiği Tebliğ Mektubu

04/11/2019 Peygamberler 635 Okunma 0 Yorum

Hz. Muhammed'in Bizans İmparatoru Heraklius'a Gönderdiği Tebliğ Mektubu

Bizans tarihinde 600’lü yıllar ülkenin iktisadi, mali ve sosyal bakımdan en kötü dönemiydi. İmparatorluk ekonomisi çökmüş, yönetim zayıflamış ve ilk çekişmeler baş göstermişti. Aşırı vergiler köylüleri güçsüzleştirmişti. Güçlü bir aristokrat sınıfı devlete meydan okuyordu. İdari mekanizma otoritesini kaybetmiş, ücretli askerlerle ayakta tutulmaya çalışılan orduda başı bozukluk hakim olmuştu. İmparatorluğun varlığını sürdürecek gücü ve imkanı kalmamıştı. Bu nedenlerle Bizans Kralı Heraklius, ordunun masraflarını karşılayabilmek için kiliselerdeki altın ve gümüşten yapılmış süs eşyalarının eritilip paraya çevrilmesini emretmişti. Pek çok vali, Kral Heraklius’a isyan etmiş, imparatorluk parçalanma noktasına gelmişti. İmpartorluk ordusu 613 ...


Devamı oku...

Lût Kavmi'nin Helakı ve Hz. Lût

10/08/2019 Peygamberler 623 Okunma 0 Yorum

Lût Kavmi'nin Helakı ve Hz. Lût

Lût Kavmi'nin Helakı ve Hz. Lût[/caption] Babil tapınağındaki putları kırdığı için Nemrut tarafından ateşe atılan, ancak yüce Allah'ın koruması ile bir kılı yanmadan ateşten kurtulan Hazret-i İbrahim, Urfa’dan Filistin'e hicret ederken, yanında yeğeni Hazret-i Lût da vardı. Hazret-i Lût, Filistin'de Hazret-i İbrahim’in yanında iken, ona da peygamberlik görevi verildi ve başkenti Sedum olan bir topluma peygamber olarak gönderildi. Yüce Allah buyuruyor: 'Ve Lût’u da kavmine peygamber (olarak) gönderdik. (Lût) Kavmine dedi ki; Siz gerçekten en çirkin fahişeliği yapıyorsunuz. Sizden önce alemlerde bir tek kişi bu işi yapmamıştı.' (Ankebut Suresi 28. ayet) Lût kavmi, eşcinsel (homoseksüel) denilen sapıklardı. Bu ned...


Devamı oku...

Semud Kavmi'nin Helakı ve Hz. Salih

09/08/2019 Peygamberler 594 Okunma 0 Yorum

Semud Kavmi'nin Helakı ve Hz. Salih

Medine ile Şam arasında yaşayan Semûd kavmi, taş işlerini ve ince taş işlemeciliğini çok seven bir toplumdu. Kayaları, tepeleri yontup evler, ev eşyaları yapıyor ve ayrıca ölen ünlü kişilerin anılarına, onların taştan heykellerini yapıp, belirli meydanlara dikiyorlardı. Zamanla bu heykelleri ilahlaştırıp, putlaştırmaya ve onlara tapınmaya başladılar. Sonra, belirli günlerde ayin ve tören adı altında karşılarına geçip, onlara secde ve saygı duruşu yaparak putperest oluverdiler. Yüce Allah buyuruyor: 'Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i peygamber gön- derdik. (Hazret-i Salih) Dedi ki; Ey kavmim! Allah'a kulluk edin ki, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yarattı ve yaşamınızı orada kıldı. Hemen O’na istiğfar edin...


Devamı oku...

Ad Kavmi'nin Helakı ve Hz. Hud

08/08/2019 Peygamberler 351 Okunma 0 Yorum

Ad Kavmi'nin Helakı ve Hz. Hud

Âd Kavmi'nin Helakı ve Hz. Hûd Âd kavmi tarımda, hayvancılıkta ve inşaat işlerinde, o dönemin en gelişmiş toplumların dandı. Tarıma elverişli toprakları, akarsuları boldu ve insanları uzun boylu, iri yapılı sağlıklı, çok kuvvetli ve uzun ömürlü idiler. Şımarık ve putperest bir toplum olan Âd kavmi, süsü, eğlenceyi, insanlarla alay etmeyi ve komşu ülkelere baskınlar düzenleyip esir aldıkları kişilere işkenceler yapmayı ve sonra onları yüksek binalardan aşağı atıp öldürmeyi severdi. Yüce Allah buyuruyor: 'Âd kavmine de kardeşleri Hûd'u peygamber gönderdik. (Hûd) dedi ki; Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin için O'ndan başka ilah yoktur. (Siz Allah'tan) korkmaz mısınız?' (Araf Suresi 65. ayet) Hazret-i Hû...


Devamı oku...

Nuh Kavmi'nin Helakı ve Hz. Nuh

07/08/2019 Peygamberler 341 Okunma 0 Yorum

Nuh Kavmi'nin Helakı ve Hz. Nuh

Nuh Peygamberin Gönderilmesi Hazret-i Adem'den Nuh Kavmi’ne kadar, bazı münferit (kişisel) olayların dışında toplumsal günahlar işlenmedi ve inanç açısından sapıklık hareketleri olmadı. Dünyanın en doğal ve en huzurlu dönemini yaşayan o günün insanları bedensel açıdan sağlıklı, ruhsal açıdan huzurlu ve uzun ömürlü idiler. Yeryüzünde ilk putçuluk hareketi Nuh kavminde başladı. Ved, Suva’a, Yegus, Yeuk ve Nesr adındaki kişiler adına yaptıkları heykellere tapınmaya başlayan Nuh kavmi aşırı derecede sapıtınca, yüce Allah onlara Hazret-i Nuh'u peygamber olarak gönderdiğini şöyle bildiriyor: 'And olsun ki Nuh'u, kendi kavmine peygamber (olarak) gönderdik. (Nuh onlara) 'Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin için O'...


Devamı oku...

Hz Musa'nın Cinlerle Konuşması

04/06/2019 Peygamberler 514 Okunma 0 Yorum

Hz Musa'nın Cinlerle Konuşması

 Hz Musa (as)'ın Şeytan ile karşılaşması ve konuşması şöyle rivayet edilmiştir. İblis Hz. Musa ile karşılaştı. Onu şaşırtmak ve kandırmak için şöyle dedi: 'Ey Musa! Allah seni peygamberliğe seçti ve seninle konuştu. Ben Allah'ın yarattıklarından biriyim,  günah işledim,  tövbe etmek istiyorum ne olur şefaat et de Rabbim tövbemi kabul etsin.' Bunun üzerine Musa (as) dua etti. Kendisine şöyle denildi: 'Ey Musa, duan kabul edildi.' Sonra Musa (as), İblis ile Karşılaştı ve şöyle dedi: 'Adem (as)'ın kabrine secde edersen Alla senin tövbeni kabul edecek.' İblis bu teklife karşı kibirlendi ve şöyle dedi: 'Ben onun dirisine secde etmedim de ölüsüne mi secde edeceğim?' Sonra iblis d...


Devamı oku...
FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR