Ahkaf / 29: Cinlerden birkaçını, Kur'an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Huzuruna geldikleri zaman, dediler ki: "Kulak verin;" sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Rastgele Makale
"#Cinler Alemi Hakkında Bilgi" için 11 sonuç bulundu

Cinlerle Evlilik

27/10/2020 27/10/2020 5046 Okunma 0 Yorum

Cinlerle Evlilik

Bazı çevrelerde, bir adamın cinlerden bir kadınla evlendiği veya insanlardan bir kadının cinle evlendiği yaygın hale gelmiştir. Acaba bu ne derece doğrudur? Evet, bu doğru olabilir. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Mallarına ve çocuklarına ortak ol!” Allah Resulü (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: “Eğer, kişi hanımı cinsi ilişki kurarken besmele çekmezse, şeytan zekerine girer ve onunla beraber o da cima eder.” Hâfız İbn-i Hacer, İbn-i Abbas (r.a.)’dan rivayet ediyor: “Kişi, eğer adet halinde olan hanımı ile cinsi temasta bulunursa şeytan ondan önce davranır. Kadın ondan hamile kalır ve doğan çocuk muhannes olur. Muhannesler cinlerin çocuklarıdır…” İbn-i Teymiyye de şu sözüyle bunu te’yid etti: “İnsanl...


Devamı oku...

Cin Musallatı Belirtileri

30/08/2019 30/08/2019 28830 Okunma 0 Yorum

Cin Musallatı Belirtileri

Cin Musallatı Belirtileri Cin musallatı her sıradan insanın başına gelebilecek bir olaydır. Her ne kadar Ademoğlu cinleri göremese de, cinler insanları her an, her saniye görmektedirler ve dünyanın her yerinde cin musallatı vakaları yaşanmaktadır. Milyarlarca insan ve cin aynı dünyayı paylaşıyorsa cin musallatı vakalarının dünyanın her yerinde görülmesi sıradışı bir durum sayılamaz. Musallata uğrayanlar manevi destek alarak içinde bulundukları durumdan kurtulabilirler. Korkulmaması ve inancın kaybedilememesi kilit noktadır.Cinler tarafından rahatsız edilmemek ve musallata uğramamak için alınması gereken bazı önlemler vardır ancak her ne kadar bu önlemler alınsa da cinler yinede musallat olabilirler. Cinler kendilerine zarar verilmesi ...


Devamı oku...

Cin Mektubu

23/08/2019 23/08/2019 4434 Okunma 0 Yorum

Cin Mektubu

Cin Mektubu Cinlerin zaman zaman insanlara sataştıkları ve hatta musallat oldukları, akıl almaz acılar yaşatarak hayatı perişan bir hale getirdikleri inkar edilmemesi gereken bir gerçektir. Cinlerden korunmanın yolları elbette var ancak ne zaman ne yapılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler cinleri uzaklaştırabilir ama ebediyen uzak tutacağını söyleyemeyiz. Pratikte de böyle bir şey mümkün değildir.  Cinlere karşı bilinçsiz bir şekilde hangisinin ne anlama geldiğini bilmeden ayetler okumak faydadan çok zarar getirir. Bu durum, tıpkı ne olduğu belli olmayan ve doktor reçetesi olmadan yutulan ilaçlar gibidir. İlaçlar elbette bazı hastalıkları az da olsa iyileştirebilir yada ağrıları din...


Devamı oku...

Karin Cini

17/08/2019 17/08/2019 15815 Okunma 0 Yorum

Karin Cini

Karin Ne Demek? Karin dost, eş, yakın arkadaş anlamına gelir. İnsanlara bahşedilen karinler ise insanın hem dostu hemde düşmanıdır. Hayat yolunda ebedi yoldaştır. Karin Cini Nedir? Allahu Teala yarattığı kullarına eşlik etmeleri için karin adı verilen varlıkları yaratmıştır. Her bir insanın cinlerden bir tane ve meleklerden bir tane olmak üzere 2 tane karini bulunur. Cinlerden olan karine karin cini denir. Karin cinleri müslüman olabilecekleri gibi farklı bir dine de mensup olabilirler. Sonradan din değiştirmeleri ve müslüman yada gayrimüslim olmaları mümkündür. Karin cinleri kişiye, kötüyü iyi, haramı helal ve  günahı sevap göstererek dinden uzaklaşmasına ve günaha girmesine neden olurlar.  Karin Melekleri ise kişiyi daima ibadete...


Devamı oku...

Cinler Neden Musallat Olurlar?

06/08/2019 06/08/2019 13103 Okunma 0 Yorum

Cinler Neden Musallat Olurlar?

Cinler Neden Musallat Olurlar? Cinlerin insanlara musallat olması için bir çok neden vardır. Bazen insanlar kendi kendilerine cin musallatına sebep olurlarken bazende cinler kendileri musallat olurlar. Üçüncü bir neden olarak bir insanda başka bir insana büyü yoluyla cin musallat edebilir. Kendi Kendine Cin Musallatı: İbadet etmekten uzak duran, Allah'ı anmayan, harama el uzatan, küfür eden ve yalan söyleyen kısacası Allah'a iman etmeyen ve yasaklarını hiçe sayan kimseler şeytanların ve cinlerin hedefindedirler. Böyle insanları cinlerin kandırması ve alt etmesi oldukça kolaydır. Bazen yapılan iyi bir amelden dolayı yada kötülükten dolayı cin musallatına uğrayabilirsiniz. Çünkü günlük hayatınızda iyi ameller yapmak sufli cinle...


Devamı oku...

Nusaybin Cinleri ve Cin Tepesi

14/07/2019 14/07/2019 26933 Okunma 0 Yorum

Nusaybin Cinleri ve Cin Tepesi

Nusaybin Cinleri İnsanların ve Cinlerin beraber yaşadığı dönemlerde, her milletin hatta her kabilenin kendilerine ait bölgeleri vardı. Her kim ki bu bölgelere sebepsiz yere girerse, bu açıkça bir savaş ilanıydı. Her çıkan savaşta kaybeden taraf, koşulsuz şekilde, bulunduğu bölgesini terk etmek zorundaydı. Bunların en tehlikelisi, cinlerin bölgesiydi. Cinler, bölge ile hiç ilgilenmezler, zarar kimden gelirse o milleti mahveder ve gelecek nesillere de musallat olurlardı. Zira cinler, şunu hesaba katmıyorlardı. Cinlerin bir nesillik ömrü, insanların 10 nesillik ömürlerine bedeldi. Şöyle ki: insanoğluna yaklaşık 100 yıl ömür biçilirken, cinlere 1000 yıllık ömür biçilmişti ve cinlerin bu özelliğe de her bir cin, 1000 yıl yaşarken, bininci ...


Devamı oku...

Cin Padişahları ve Cinlerin Çeşitleri

06/07/2019 06/07/2019 41348 Okunma 0 Yorum

Cin Padişahları ve Cinlerin Çeşitleri

Cin Padişahları Bilinen 7 adet cin padişahının üstünde daha üstün cin padişahları vardır. Kayıtlara geçen isimler ve görevleri aşağıdaki gibidir. Pazartesi gününün padişahı Ebyad olup Cebrail isimli meleğe bağlıdır. Salı gününün padişahı Ahmer (Mihrez el-Ahmer) olup Semsemail adlı meleğe bağlıdır. Çarşamba gününün padişahı Bürkan olup Mikail adlı  Meleğe bağlıdır. Perşembe gününün padişahı Şemhureşin olup Sarfiyail adlı meleğe bağlıdır. Cuma gününün padişahı Zübati olup Aynıyail adlı meleğe bağlıdır. Cumartesi gününün padişahı Meymun olup Kesfiyail adlı meleğe bağlıdır. Pazar gününün padişahı Mezheb olup Rukyail adlı meleğe bağlıdır. Bu yedi padişahın üstünde Rüusu Erba denilen dört büyük padişah daha vardır. ...


Devamı oku...

Cinlerin Şekilleri Nasıldır?

06/07/2019 06/07/2019 37277 Okunma 0 Yorum

Cinlerin Şekilleri Nasıldır?

Cinlerin Şekilleri Nasıldır? Cinlerin şekilleri, görünüş itibari ile insana benzese de farklılıklar mevcuttur. Her ne kadar insan gözü cinleri kendi şekillerinde görmeye yeterli olmasa da cinler istedikleri zaman istedikleri şekillerde insana görünmektedirler. Cinlerin şekilleri insan şekli gibi  2 el, 2 ayak, kafa, gövde ve çeşitli iç organlarından oluşmaktadır. Boyları 150 cm civarındadır (1.5 metre). Vücutları kısa kıllarla kaplıdır. Kafalarının ön tarafında 2 adet küçük ve işlevsiz boynuzları vardır. Kafa yapıları insan kafasına oranla daha hacimlidir.  Gözleri öne doğru biraz çıkık, geniş ve büyüktür. Göz bebekleri insanınki gibi tam yuvarlak değil yumurta şeklindedir. Göz renkleri ise sabit değil çeşitlidir. Mavi, siyah ve altın...


Devamı oku...

Cinlerin Özellikleri

15/06/2019 15/06/2019 5754 Okunma 0 Yorum

Cinlerin Özellikleri

Cinlerin özellikleri ile ilgili genel olarak elde edilen bilgiler kısıtlı olmakla birlikte ,bir çok kaynakta birbirlerinden farklı zıt anlatımlarda bulunmaktadır. Kur’an ve hadislerin bildirdiğine göre cinlerin özellikleri insanlarla benzerlik gösterse de farklılıklar mevcuttur. Cinler, dumansız ateşten (ışından) yaratılmışlardır. Maddi bir bedene sahip değillerdir. Akıl, şuur ve irade sahibi varlıklardır. İnsanlar gibi, İslam'a göre cinler, akıl sahibi olmaları açısından ve Allah’a ibadet etmek için yaratılmış olmalarından dolayı peygamberlerin tebliğlerine muhatap olmuş mükellefiyet sahibi varlıklardır. Kuran-ı Kerim de cinlerin (cinler aleminin) Hz Musa’ya ve getirdiği buyruklara iman ettikleri haber verilmiştir. Daha önceki ilahi...


Devamı oku...

Cin Kabileleri

23/06/2019 23/06/2019 62743 Okunma 3 Yorum

Cin Kabileleri

Cin Kabileleri Kur'an-ı Kerimdeki bazı ayetler cin kabilelerinin varlığını kesinleştirir niteliktedir. Buna ek olarak birçok islam alimine göre cinler; üreyip çoğalarak, ibadet ederek, savaşarak, çalışarak, çeşitli dinlere inanarak  yaşarlar. Kısacası  tıpkı insanlar gibi sosyal hayat yaşamaktadırlar. Herşeyden önemlisi onlarda bir mühlet sonra yaşamlarının sonuna gelerek öte aleme geçmektedirler.  Sayın Volkan Kemal Ergenekon hocamın bir kitabında yeryüzünde yaşayan cin nüfusunun 40 milyar olduğu yazar. İnsan nüfusunun 8 milyar olduğu düşünülürse yeryüzünde yaşayan bir çok cin kabilesinin olduğunu rahatlıklar söyleyebiliriz. Ahkaf Suresi 29. ayette  cinler alemi hakkında şöyle denilmektedir. Hani cinlerden birkaçını, Kur’an din...


Devamı oku...

Cinler Alemi Hakkında Bilgiler

03/06/2019 03/06/2019 6432 Okunma 4 Yorum

Cinler Alemi Hakkında Bilgiler

Bu yazımızda cinler alemi hakkında genel bilgileri bulabilirsiniz. Cinler alemi hakkında merak edilen soruların cevapları için cinler alemi hakkında sorular sayfasına da bakın. Cinler Var mıdır? İnanç sahibi bir mümin cinlerin varlığı konusunda hiç bir zaman şüpheye düşmemelidir. Cinlerin varlığı Kur'an'ın bir çok ayetinde ve Hz. Peygamber'in hadislerinde  açık ve net olarak belirtilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de 72. Sure cin suresidir ve cinler ile ilgili bilgiler içermektedir. İslamiyet dışında diğer dinlerde de cin inancı vardır. Cinler Ne Zaman Yaratıldı? Cinlerin ne zaman yaratıldıklarına dair birçok görüş vardır. Ancak bu husus Kur'an'da ve hadislerde tam olarak belirtilmediği için kesin olarak bir ş...


Devamı oku...