Cin / 1: De ki: "Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: -Doğrusu biz, (büyük) hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik" Rastgele Makale
Karin Cini
17/08/2019 Cinler Alemi 16157 Okunma 0 Yorum

Karin Cini

Karin Ne Demek?

Karin dost, eş, yakın arkadaş anlamına gelir. İnsanlara bahşedilen karinler ise insanın hem dostu hemde düşmanıdır. Hayat yolunda ebedi yoldaştır.

Karin Cini Nedir?

Allahu Teala yarattığı kullarına eşlik etmeleri için karin adı verilen varlıkları yaratmıştır. Her bir insanın cinlerden bir tane ve meleklerden bir tane olmak üzere 2 tane karini bulunur. Cinlerden olan karine karin cini denir. Karin cinleri müslüman olabilecekleri gibi farklı bir dine de mensup olabilirler. Sonradan din değiştirmeleri ve müslüman yada gayrimüslim olmaları mümkündür. Karin cinleri kişiye, kötüyü iyi, haramı helal ve  günahı sevap göstererek dinden uzaklaşmasına ve günaha girmesine neden olurlar.  Karin Melekleri ise kişiyi daima ibadete, iyiliğe ve Allah inancına yönlendirirler. Kur'an-ı Kerim'de Fussulet Suresi 25. ayette bu durum şöyle açıklanmıştır;

'Onların yanlarına bazı arkadaşlar verdik de bunlar, önlerinde bulunanı da arkalarında olanı da onlara şirin gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki hüküm onlar için de kesinleşti. Kuşkusuz onların hepsi hüsrana uğramışlardır.'

Zuhruf  ve Saffat Surelerinde de karin cinlerinin varlığından söz edilmektedir.

'Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz; artık bu onun arkadaşıdır.' (Zuhruf Suresi 36. ayet) 'Birisi söze gelir de der ki: Bir arkadaşım vardı. Sen de mi derdi, gerçek sayanlardansın.' (Saffat Suresi 51-53. Ayet)

Ademoğlu dünyaya geldiği andan itibaren göçüp gidinceye kadar ki süreçte kendisine eş olarak gönderilen karinleri de kendisinin daima yanında bulunurlar. Karin cini (yada karin şeytanı, ikisi de aynı anlama gelir)  insana her türlü kötülüğü yaptırmak için sinsi bir hayvan gibi yanında dolaşır ve daime kötülüğe sevk eder. Vesvese yoluyla aklını zehirler, sinir haline büründürür,  nefsine söylediklerini dinlemesini ve uygulamasını emreder, gereksiz ve sorgulayıcı düşünce hallerine sokar. İnkara düşürür. Kısacası kişiyi günaha sürüklemek karin cininin marifetidir. Kötü amellere ve sapkınlığa neden olur. Bu cin insanın sağ omzunda bulunur.

Karin Meleği

Karin meleği,  insan doğduğu anda yanına gelir ve karin cininin aksine hayatı boyunca iyiliğe, merhamete, güzelliğe sevk eder. Karin meleği insanın sol omzunda bulunur ve karin cininin söylediklerine karşı çıkarak insanın hata yapmasına ve isyan etmesine engel olmaya çalışır. Kaf Suresinde karin meleği ile ilgili ayetler bulunmaktadır.

'Arkadaşı olan melek, der ki: Yapılan her şey hepsi bende, hepsi hazır.' (Kaf Suresi 23. ayet )

Hz Muhammet ve Karin Cini

Hz. Peygamber ashabına, her insanın bir cini olduğunu ve hayatının sonuna kadar kişiye eşlik edeceğini buyurmuştur (mecburi bağlılık ve birliktelik).  Peygamber ve ashabı arasında geçen konuşma şu şekildir: 'Sizden hiç kimse yoktur ki ona, biri melekten diğeri şeytandan olan ve yanından hiç ayrılmayacak iki 'karin'  verilmemiş olsun!' Peygamberin bu sözü üzerine ashabı,  'Size de mi ey Allah'ın Resulü!' diye cevap verince:

'Bana da! Ancak, Allah ona karşı bana yardım etti de o bana teslim oldu (müslüman oldu). Artık o bana hayırdan başka bir şey emretmiyor!'  buyurdu.

Ademoğlu hayatı boyunca karin meleği ve karin cini arasında mücadele ederek ve git gel yaparak zamanını geçirir. Bu bir terazi gibidir ve imtihandan ibarettir. Hangi taraf ağır basarsa hayatın ve imanın gidişatı da ona göre şekillenir. İyi ameller işlemek, ve güzel işlere vesile olmak karin meleğini sevindirip güçlü kılarken, kötü ameller işlemek ve Allah inancından uzaklaşmak karin cininin hakimiyetini arttırır. Karin cinine karşı koyarak daime kendimizi savunmalı ve hiç bir zaman kalbimizden Allah inancının silinmesine müsade etmemeliyiz. Bu fani dünyada yoldan çıkanların tekrar aynı yola girmeleri pek mümkün değildir. İyi kötü yapılan her eylem tek tek kaydedilmektedir. Ve hiç şühpe yok ki hesap kitap günü gelecektir.

Yorum Yaz
Yorum yazabilmek için lütfen kayıt olun yada giriş yapın
FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR