Cin / 6: "Bir de şu gerçek var: İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınırlardı. Öyle ki, onların azgınlıklarını arttırırlardı." Rastgele Makale

Melekler Alemi (3 makale)

Berzah Alemi

31/10/2019 Melekler Alemi 2786 Okunma 0 Yorum

Berzah Alemi

Berzah Alemi (Alem-i Berzah) Berzah' kelimesi, aslında iki şey arasındaki engel veya vasıta anlamına gelir. İki şey ve iki konak arasında bulunan hususa 'berzah' derler. Keza iki deniz arasında bulunan kara parçasına da 'berzah' denir. Yine tatlı ve tuzlu su arasında bulunup bu ikisinin karışmasına engel olan sınırın adı da 'berzah'tır. Burada, berzahtan maksat, dünya ile ahiret arasında bulunan alemdir ve her insanın ölümünden başlayıp kıyamet gününün vukuuna kadar devam etmektedir. Buna göre, şu anda berzah alemi mevcuttur. Ölen kimseler bu alemde bulunmaktadırlar. Başka bir deyişle; insan öldüğünde, onun bedeni ölür. Ama ruhu, bedeninden ayrı kalır ve canlıdır. Ruh cismin avarızından (araz, cisme arız ol...


Devamı oku...

Hz. Musa'nın Azrail ile Konuşması

31/10/2019 Melekler Alemi 982 Okunma 0 Yorum

Hz. Musa'nın Azrail ile Konuşması

Bir gün Azrail Hz. Musa'nın yanına gelir ve Hz. Musa ona şöyle sorar: 'Beni ziyaret etmeye mi, yoksa ruhumu almaya mı geldin?' Azrail: 'Ruhunu almak için geldim.' cevabını verir. Hz. Musa: 'Ailemle vedalaşmak için bana bir saat müsaade verir misin?' Azrail: 'Bu görevde süre tanıma yoktur.' Hz. Musa secdeye kapılarak, Rabbi'nden Azrail'in ona, ailesiyle vedalaşması için süre tanımasını talep eder. Allah Teâlâ Azrail'e : 'Musa'ya bir müddet müsaade ver' diye buyurur. Azrail de ona mühlet verir. Hz. Musa annesinin yanına gelerek ona şöyle der: 'Önümde uzun bir yolculuğum var.' Annesi: 'Nasıl bir yolculuk!' der. Hz. Musa: 'Ahiret yolculuğu' cevabını verince, annesi bu duruma ağlar. Hz. Musa, eşinin yanına gelir ve ç...


Devamı oku...

Meleklerin Çeşitleri ve Görevleri

06/08/2019 Melekler Alemi 971 Okunma 0 Yorum

Meleklerin Çeşitleri ve Görevleri

Melek Nedir? Âlemlerin Rabbi olan yüce Allah’ın koymuş olduğu denge- düzen kurallarının gereği, madde âlemindeki varlıklar, belirli maddelerden, belirli sebepler kuralı doğrultusunda ve belirli zaman birimleri içinde yaratılırken, âlem-i emir denilen madde ötesi âlemlerde her şey, yüce Allah’ın yalnızca bir“kün”(ol) emri ile hemen oluverir. Madde ötesi ruhsal varlıklar olan ve nurdan yaratılan melekler, hiçbir maddenin etki ve katılımı olmaksızın yüce Allah’ın bir “kün” emri ile yaratıldıkları için meleklerde oluşma, gelişme, olgunlaşma, duraklama, bozulma ve dağılma gibi değişim süreçleri olmaz ve onlar yaşamları boyunca yani milyarlarca yıl aynı halde kalırlar. Madde ötesi ruhsal varlıklar olan meleklerin hayatı, doğrudan yüce Allah...


Devamı oku...
FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR