Neml / 17: Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı. Rastgele Makale
Cin Padişahları ve Cinlerin Çeşitleri
06/07/2019 Cinler Hakkında Bilgiler 40686 Okunma 0 Yorum

Cin Padişahları ve Cinlerin Çeşitleri

Cin Padişahları

Bilinen 7 adet cin padişahının üstünde daha üstün cin padişahları vardır. Kayıtlara geçen isimler ve görevleri aşağıdaki gibidir.

 • Pazartesi gününün padişahı Ebyad olup Cebrail isimli meleğe bağlıdır.
 • Salı gününün padişahı Ahmer (Mihrez el-Ahmer) olup Semsemail adlı meleğe bağlıdır.
 • Çarşamba gününün padişahı Bürkan olup Mikail adlı  Meleğe bağlıdır.
 • Perşembe gününün padişahı Şemhureşin olup Sarfiyail adlı meleğe bağlıdır.
 • Cuma gününün padişahı Zübati olup Aynıyail adlı meleğe bağlıdır.
 • Cumartesi gününün padişahı Meymun olup Kesfiyail adlı meleğe bağlıdır.
 • Pazar gününün padişahı Mezheb olup Rukyail adlı meleğe bağlıdır.

Bu yedi padişahın üstünde Rüusu Erba denilen dört büyük padişah daha vardır.

 • Padişah Taykel
 • Padişah Kasveratin
 • Padişah Kemtamin
 • Padişah Marezin

Yapılan tüm davet ve dua'lar en son bu dört büyük yeryüzü ruhanisine ulaşır. Bu dört büyük cin padişahı dünyayı ve dünyadakilerin tamamını temsil eder.

Gök Katlarındaki Cinler

Ebü'l Hasen yoğun çalışmaları ve her ilim dalında okyanuslaşarak eriştiği velilik derecesi sonunda bu tasarruf yetkisine nail olmuştur, o da bu cin padişahları ile birlikte bütün ifritleri kendi tasarrufu altına almış, bütün şeytanlara heryede boğun eğdirmiştir. Bu dört ruhani reisin tasarruf alanları tüm dünyayı kapsamaktadır.  Yapılan tüm tasarruf ve tertipler en son bu dört cin padişahına ulaştırılır. Onlarda derece derece  bir üst kattaki bir başka varlığa ulaştırırlar. Göklerde bulunan her meleğin yerde bulunan bir ruhani hizmetçisi vardır. O hizmetçiler, emrinde bulundukları meleğin tasarruf işlerini yürütürler. Bu hizmet birinci kat gök meleği ve hizmetinde bulunan ruhani ile başlayıp ikinci, üçüncü, dördüncü ve yedinci kata kadar gider. Örnek olarak dördüncü gök katındaki yetkili meleğin tasarruf işlerini Meytatarun adındaki bir varlık yürütür. Beşinci katta Mehyail. Meytatarun kendisinden bir üst makamda olan Mehyail'e ulaştırır. Ordan altı, ordan yedi, Yedinci katın üstünde Sidretül Müntehana bulunur ve meleği Cebrail'dir (a.s.). Onun üzerinde arşın altındaki melekler bulunur. Arş-ı Azamın altında ise cin padişahlarının en büyükleri bulunur ki bunlara Kurubiyyun denilir.

Cinlerin Çeşitleri

Behnilem Cinleri

Behnilem cinler aleminde bir kral olmasa da üst düzey bir cindir. O alemdeki cinler içinde toprakta yaşayan tek cindir. 4 ana element içinde en katı olan elementi kullanan bir cindir. Birçok definenin yerini bilir. Ama asla sahiplenmez. İnsanlara musallat olmaz. Aksine dost bir cindir. İnsanların içinde geçer ama asla muhatap olmaz. İnsanları sevebilen bir cindir. Aslı görevleri arasında buhari adındaki şifası cine yardımcı olmakta vardır. Doğadaki bitkileri tespit eder ve ilgili yerlere iletir. Bu cin mümin bir cindir ve herkesin arkadaş olmak isteyeceği bir cindir.

Lietli Cinleri

Lietli cinleri adını dişi cinden almışlardır. Bu dişi lietli cin son derece akıllı ve olağan üstü vesvese verir. Lietli türleri genelde vadilerde ve yüksek yerlerde yaşarlar.  İnsanlara olan musallatlarıı, güzel bir insan gibi görünüp kandırmaktan ibarettir. Aşırı derecede uyuşukluk ve kendini bilmezlik, bir hantallık yaratırlar. Kişi o geldiğinde dış dünyadan kopar gibi davranır. Çok havalı bir görünüşe sahip olan lietliler kendi alemlerinde de vesvese verebilir ve bazı cinleri kandırabilirler. Onlar şeytandan olmasalar da onun kadar yeteneklidir bu konuda. Ayrıca evli ve çocukları vardır.

Müsfer Cinleri

Çoğul adı müsferiş olan bu cin türü genel olarak tarlalar gibi kırsal ve incir ağaçlarında yaşarlar. Boyları 140 cm olan müsferler genelde iyi karakterlidir. Çok hızlı şekil değiştirebilir ve uzun süre o büründüğü şekilde kalabilirler. İnsanların en fazla seslerini duyabildiği bu cinler, hayvan ve insan sesini kullanarak bu boyutta seslerini duyurabilirler. İnsanlardan rahatsızlık duymazlar ve olağan üstü bir durum yoksa zararda vermezler. İncir ağaçlarına yaklaştığınızda destur çekmeniz dahaya hayırlı olur.

Alkarı Cinleri

Lahusa kadınlara ve yeni doğmuş bebeklere musallat olurlar. Bebeğin kırkı çıkana kadar onu öldürmeye veyada değiştirmeye çalışırlar. Korunmak için lahusa ve bebeğin yalnız yalnız bırakılmaması ve başuçlarına Kur'an koyulması gerekir.

İfritler (İfrit Cinleri)

Tehlike sınıfında en üst düzeyde olan cinlerdir. Hatta öyle ki, islam Paygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.), Miraca çıkacağı zaman ifritler toplanmış ve Hz. Peygamberi yakmak istemişler, bu olaya istinaden Nas ve Felak sureleri inmiştir. İfritler zarar verme yönünden ölümcül sonuçlar doğurur. Kişiye hastalık verebilir, gerekirse öldürebilirler. Ancak bu durum onlar için yasaklanmıştır (Bu yasağa uymayan kabilelerde mevcuttur). Ritüllere ve büyücülerin davetlerine icabet etmezler. İfritlerin, alim kişilere olan haseti bilindiğinden, eski dönem alimlerin ifritlerden korunmak çeşitli dua ve sembolleri üzerinde taşıdığı bilinir.  İfritler, ormanın çok sık iç kesimlerinde ve derinliklerde yaşarlar. Yaşadıkları bölgede vahşi hayvanların ve kuşların barınamadığı söylenir. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler.  İnsanların kılığına girmezler ve yakın tarihte bir musallatı olayları olmamıştır.

Maridler (Marid Cinleri)

Şeytanların, bu cinlerin şerrinden korunmak için bir çok kez inançlarına dua ettikleri bilinir. Tehlike sınıfında üst düzeyde olan bu cinler, asla davetlere icabet etmezler. Ancak ilmi konuda çok üst düzeyde olan, ilim ve irfan sahibi kişilere görünür ve konuşurlar. Ormanda genelde bataklık kenarlarında yaşarlar. Vahşi hayvanların ve insanların kılığına girebilirler. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. Zarar verme yetkileri yasaklanmıştır. Şu ana kadar bir insana musallat olmamışlardır. Ancak çok ciddi durumlarda, kendi soylarından gelen bir cine zarar verebilecek bir insan olursa (ki bu insanın çok üst düzeyde bir alim olması ve tecrübeleri gereği en az 80-85 yaşlarında olması gerekir) intikam için o kişiye anında fiziki zarar verebilirler.

Ervahlar (Ervah Cinleri)

Genelde çocukları korkuturlar. Enerjileri bizim hissedemeyeceğimiz kadar düşüktür. Zarar verme yetkileri yoktur. Issız evleri mesken edinirler, köylerde, kasabalarda ve kalabalık ortamdan uzak yerlerde yaşarlar. Davet usulünce yapıldığında icabet ederler. Fakat insanlara musallat olmazlar. İnsanların kılığına girebilirler.

Velhan Cinleri

Suyu, ateşi, yağı, bezi, ipliği vs gibi çok kullanılan günlük yaşantımızın parçası olmuş madde ve nesneleri çok kullandırır. Müsriflikle hem insanın maddiyatını hem de manevi yönden ziyanını sağlayarak zarar verdirir.tasarruf bilmeyen insana bol malzeme kullandıracak ki her yönden zarar gördürebilsin dikkatli olmamız lazımdır. Allah bize bolca yiyip içmemizi fakat asla müsriflik etmememizi öğütler.[5]

Vesnan Cinleri

Uyku şeytanıdır. İnsanlar uykuya dalınca hemen esareti altına alarak bütün kötülüklere vakıf kılar. Rüyasını karıştırır kötü hallerle intiza ettirerek kulun aklını karıştırmaya çabalarlar. Çoğu insan görmüş olduğu kötü rüyalar sonucunda çok kez hataya düşmüşlerdir. Okuyup kendimizi koruma altına almadan uyku haline geçersek şeytanın oyuncağı oluruz.[5]

Zellenbur Cinleri

Esnafa ve ticaretle uğraşanlarla hep haşır neşir olur, bozuk mal ve kötü ticaret yaptırmaya çalışır. Nedeni ticaretle uğraşana hile yaptıracak ki her şeyle insanı ziyana sokabilsin. Kul hakkı ile rabbimizin huzurunda kurtuluşa kavuşamayalım düşüncesindedir. Kaynak: www.cinleralemi.net Ek olarak Cin Kabileleri makalesini okuyabilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorum yazabilmek için lütfen kayıt olun yada giriş yapın
FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR