Nas / 6: Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas'tan Allah'a sığınırım). Rastgele Makale
"#Peygamberler" için 6 sonuç bulundu

Hz. Süleyman ve Sebe Melikesi Belkıs

02/12/2019 02/12/2019 2312 Okunma 0 Yorum

Hz. Süleyman ve Sebe Melikesi Belkıs

Kur'an-ı Kerim'in Neml suresi, Sebe Melikesi Belkıs hakkında bilgiler vermektedir. Bu konuda birbirinden farklı bir çok rivayet olmakla birlikte, böyle bir olayın hiç yaşanmadığını iddia edenlerde bulunmaktadır. Sebe Melikesi Belkıs Kimdir? Sebe Melikesi Belkıs, Yemen topraklarında hüküm sürmüş Sebe Krallığının Melikesi yani Kraliçesidir.  Hz Süleyman tarafından kendisine tebliğ mektubu iletilerek Allah inancına davet edilmiştir. Belkıs davete icabet ederek Allah'a biat etmiştir. Tebliğ mektubundan önce Sebeliler güneşe tapan, Şeytana uyan ve hidayet yolundan uzaklaşan bir toplum olarak bilinmektedir. Hz. Süleyman'ın Mektubu ve Hüdhüd Ordusuyla birlikte Yemen'e doğru hareket eden Hz. Süleyman çölde konakladı....


Devamı oku...

Lût Kavmi'nin Helakı ve Hz. Lût

10/08/2019 10/08/2019 1771 Okunma 0 Yorum

Lût Kavmi'nin Helakı ve Hz. Lût

Lût Kavmi'nin Helakı ve Hz. Lût[/caption] Babil tapınağındaki putları kırdığı için Nemrut tarafından ateşe atılan, ancak yüce Allah'ın koruması ile bir kılı yanmadan ateşten kurtulan Hazret-i İbrahim, Urfa’dan Filistin'e hicret ederken, yanında yeğeni Hazret-i Lût da vardı. Hazret-i Lût, Filistin'de Hazret-i İbrahim’in yanında iken, ona da peygamberlik görevi verildi ve başkenti Sedum olan bir topluma peygamber olarak gönderildi. Yüce Allah buyuruyor: 'Ve Lût’u da kavmine peygamber (olarak) gönderdik. (Lût) Kavmine dedi ki; Siz gerçekten en çirkin fahişeliği yapıyorsunuz. Sizden önce alemlerde bir tek kişi bu işi yapmamıştı.' (Ankebut Suresi 28. ayet) Lût kavmi, eşcinsel (homoseksüel) denilen sapıklardı. Bu ned...


Devamı oku...

Semud Kavmi'nin Helakı ve Hz. Salih

09/08/2019 09/08/2019 2292 Okunma 0 Yorum

Semud Kavmi'nin Helakı ve Hz. Salih

Medine ile Şam arasında yaşayan Semûd kavmi, taş işlerini ve ince taş işlemeciliğini çok seven bir toplumdu. Kayaları, tepeleri yontup evler, ev eşyaları yapıyor ve ayrıca ölen ünlü kişilerin anılarına, onların taştan heykellerini yapıp, belirli meydanlara dikiyorlardı. Zamanla bu heykelleri ilahlaştırıp, putlaştırmaya ve onlara tapınmaya başladılar. Sonra, belirli günlerde ayin ve tören adı altında karşılarına geçip, onlara secde ve saygı duruşu yaparak putperest oluverdiler. Yüce Allah buyuruyor: 'Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i peygamber gön- derdik. (Hazret-i Salih) Dedi ki; Ey kavmim! Allah'a kulluk edin ki, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yarattı ve yaşamınızı orada kıldı. Hemen O’na istiğfar edin...


Devamı oku...

Ad Kavmi'nin Helakı ve Hz. Hud

08/08/2019 08/08/2019 1285 Okunma 0 Yorum

Ad Kavmi'nin Helakı ve Hz. Hud

Âd Kavmi'nin Helakı ve Hz. Hûd Âd kavmi tarımda, hayvancılıkta ve inşaat işlerinde, o dönemin en gelişmiş toplumların dandı. Tarıma elverişli toprakları, akarsuları boldu ve insanları uzun boylu, iri yapılı sağlıklı, çok kuvvetli ve uzun ömürlü idiler. Şımarık ve putperest bir toplum olan Âd kavmi, süsü, eğlenceyi, insanlarla alay etmeyi ve komşu ülkelere baskınlar düzenleyip esir aldıkları kişilere işkenceler yapmayı ve sonra onları yüksek binalardan aşağı atıp öldürmeyi severdi. Yüce Allah buyuruyor: 'Âd kavmine de kardeşleri Hûd'u peygamber gönderdik. (Hûd) dedi ki; Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin için O'ndan başka ilah yoktur. (Siz Allah'tan) korkmaz mısınız?' (Araf Suresi 65. ayet) Hazret-i Hû...


Devamı oku...

Nuh Kavmi'nin Helakı ve Hz. Nuh

07/08/2019 07/08/2019 1396 Okunma 0 Yorum

Nuh Kavmi'nin Helakı ve Hz. Nuh

Nuh Peygamberin Gönderilmesi Hazret-i Adem'den Nuh Kavmi’ne kadar, bazı münferit (kişisel) olayların dışında toplumsal günahlar işlenmedi ve inanç açısından sapıklık hareketleri olmadı. Dünyanın en doğal ve en huzurlu dönemini yaşayan o günün insanları bedensel açıdan sağlıklı, ruhsal açıdan huzurlu ve uzun ömürlü idiler. Yeryüzünde ilk putçuluk hareketi Nuh kavminde başladı. Ved, Suva’a, Yegus, Yeuk ve Nesr adındaki kişiler adına yaptıkları heykellere tapınmaya başlayan Nuh kavmi aşırı derecede sapıtınca, yüce Allah onlara Hazret-i Nuh'u peygamber olarak gönderdiğini şöyle bildiriyor: 'And olsun ki Nuh'u, kendi kavmine peygamber (olarak) gönderdik. (Nuh onlara) 'Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin için O'...


Devamı oku...

Hz. Süleyman (as) Cinleri Nasıl Kullanmıştır?

16/05/2019 16/05/2019 1735 Okunma 0 Yorum

Hz. Süleyman (as) Cinleri Nasıl Kullanmıştır?

Hz. Süleyman  ve Cinler Kuran-ı Kerim'de, Hz. Süleyman (as) hakkında nazil olan ayetlerde, cinleri emrinde çalıştırdığı bildirilmektedir. Hz. Süleyman (as) cinlerden teşkil ettiği işçileri, onların usta ve sanatkarlarına kaleler, burçlar, saraylar yaptırmıştır; heykeller, mabetler, mescitler yaptırıp bunlarla yemekler pişirilip halka ikram edilmiş ve insanlar, bu nimetler ve refah içerisinde tembelliğe, zevk ve eğlenceye dalmadan çalışmaya ve kendilerine verilen nimetlere şükre davet edilmişlerdir. Hz. Süleyman (as) ve cinler hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak buraya tıklayın. Cinlerin Gücünden İstifade Edilebilir mi? Cinlerin insanüstü güçlerinden istifade edilebileceğine dair Kur'an-ı Kerim'de işaret vardır. Niteki...


Devamı oku...