Ahkaf / 29: Cinlerden birkaçını, Kur'an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Huzuruna geldikleri zaman, dediler ki: "Kulak verin;" sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Rastgele Makale

Beden Dili (Kıyafetname) Nedir?

07/02/2021 Gizli İlimler 234 Okunma 0 Yorum

Beden Dili (Kıyafetname) Nedir?

İnsanlarda çehre, yüz şekilleri, muhtelif azaların halleri, ses ve yürüme tarzları, haraketleri gibi hallerine ahlak ve tabiata delalet  olduğu eskiden beri beyan edilmekte ve bildirilmektedir. Vücut uzuvlarının ahlak ve tabiata delaleti, yüzde doksan sekiz oranında doğru olup, yüzde ikiye de istisnalar teşkil eder. Bütün kıyafetnamelerde uzun boy ahmaklığa ve sadeliğe delil olarak gösterilmiştir. Ancak her boyu uzun olan ahmak ve sadeil değildir. Vücudu iri, kemikleri kalın velhasıl eni boyu orantılı olan bir kimsenin boyunun uzun olması, ahmak olduğuna işaret etmez. Belki ehmaklığa işaret eden uzun boy, ince, uzun ve vücudun eni ile uygun olmayan uzunluktur. İşte bu noktaya dikkat edilmek şartıyla, vücudun şekillerinden, hemen bütün in...


Devamı oku...

Cinlerin Elçileri ve Peygamberleri Var mıdır

29/10/2020 Cinler Hakkında Bilgiler 590 Okunma 0 Yorum

Cinlerin Elçileri ve Peygamberleri Var mıdır

Dahhak'a: 'Perygamber (s.a.v.)' gönderilmeden önce cinlerden peygamber var mıydı?' diye sordular, şu cevabı verdi: 'Şu ayet-i kerimeyi duymadın mı? Ey Cin ve insan topluluğu! Size ayetlerimiz anlatan, bugünle karşılaşmanızdan sizi uyaran aranızdan peygamberler gelmedi mi? (En'am Suresi 130)'  Dahhak’a göre, bu ayet-i kerime, Allah’ın cinlerden de peygamberler gönderdiğini göstermektedir. Ancak, ona şöyle cevap verilebilir: Ayet-i kerime bu peygamberlerin cinlerden mi yoksa insanlardan mı olduğunu açıklamamıştır. “Minkün” (sizden) sözü her ikisine de şamildir. Bundan, her cinsin peygamberleri kendilerinden olduğu kastedileceği gibi, insanların ve cinlerin peygamberlerinin her iki cinsin mecmuundan ola...


Devamı oku...

Cinlerle Evlilik

27/10/2020 Cinler Hakkında Bilgiler 1392 Okunma 0 Yorum

Cinlerle Evlilik

Bazı çevrelerde, bir adamın cinlerden bir kadınla evlendiği veya insanlardan bir kadının cinle evlendiği yaygın hale gelmiştir. Acaba bu ne derece doğrudur? Evet, bu doğru olabilir. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Mallarına ve çocuklarına ortak ol!” Allah Resulü (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: “Eğer, kişi hanımı cinsi ilişki kurarken besmele çekmezse, şeytan zekerine girer ve onunla beraber o da cima eder.” Hâfız İbn-i Hacer, İbn-i Abbas (r.a.)’dan rivayet ediyor: “Kişi, eğer adet halinde olan hanımı ile cinsi temasta bulunursa şeytan ondan önce davranır. Kadın ondan hamile kalır ve doğan çocuk muhannes olur. Muhannesler cinlerin çocuklarıdır…” İbn-i Teymiyye de şu sözüyle bunu te’yid etti: “İnsanl...


Devamı oku...

Şeytanla İnsan Arasındaki Düşmanlığın Sebepleri Nelerdir?

26/10/2020 Cinler Hakkında Bilgiler 512 Okunma 0 Yorum

Şeytanla İnsan Arasındaki Düşmanlığın Sebepleri Nelerdir?

Şeytanla insan arasındaki düşmanlık çok eskilere dayanır. Allah, Adem (a.s.)'ı yaratıp ona ruhundan üfürdüğü zaman, meleklere Adem (a.s.)’e secde etmelerini emretti. İblis de meleklerle birlikte Allah’a ibadet ederdi. Onun için emir onu da kapsamaktaydı. Fakat büyüklendi ve secde etmekten imtina etti, hatta Allah’a şöyle dedi: “Ben ondan daha iyiyim. Çünkü sen beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın.” İşte şeytanla insan arasındaki düşmanlığın sebebi burada gizlidir. Şeytanla insan arasındaki düşmanlığı bize en güzel Kur-an-ı Kerim tasvir etmişti. Allah Şöyle buyurmuştur: “Andolsun ki sizi bir yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra meleklere: “Adem’e secde edin!” dedik. İblis’ten başka hepsi secde etti. O...


Devamı oku...

Ruh Çağırma Yöntemleri

18/10/2020 Ruhlar Alemi 753 Okunma 0 Yorum

Ruh Çağırma Yöntemleri

1. Kendinden Geçme Yöntemi: Bu yöntem ile ruhları çağırdığını iddia eden kişi, gözlerini yumar ve bulunduğu ortamdan manen ayrılmaya çalışır. Kısa ve uzun bir müddet sonra yüzünde gülümseyen, kederlenen veya alın ekşiten hareketler meydana gelir ve kendi alışmış sesinin dışında bir sesle selam verir. Bu hareketler veya bu çeşit konuşmalar ruhun geldiğini gösterir ve artık ruhsal oturum başlamıştır. O kişinin bedeninden de bel kısmı ince olan narin cisimler çıkar ve gelen ruh ruhun bedeni olduğunu iddia eder. 2. Hipnotizma Yöntemi: Bu yöntemde aracı uyuyuncaya kadar hipnotize edilir. Aracı uyuyunca hipnotize eden ona kendi sesinden başka bir ses işitmeyecek derecede derin bir uyku halini alıncaya kadar normal uyku aşamasından daha derin b...


Devamı oku...

Hz. Süleyman ve Sebe Melikesi Belkıs

02/12/2019 Peygamberler 1175 Okunma 0 Yorum

Hz. Süleyman ve Sebe Melikesi Belkıs

Kur'an-ı Kerim'in Neml suresi, Sebe Melikesi Belkıs hakkında bilgiler vermektedir. Bu konuda birbirinden farklı bir çok rivayet olmakla birlikte, böyle bir olayın hiç yaşanmadığını iddia edenlerde bulunmaktadır. Sebe Melikesi Belkıs Kimdir? Sebe Melikesi Belkıs, Yemen topraklarında hüküm sürmüş Sebe Krallığının Melikesi yani Kraliçesidir.  Hz Süleyman tarafından kendisine tebliğ mektubu iletilerek Allah inancına davet edilmiştir. Belkıs davete icabet ederek Allah'a biat etmiştir. Tebliğ mektubundan önce Sebeliler güneşe tapan, Şeytana uyan ve hidayet yolundan uzaklaşan bir toplum olarak bilinmektedir. Hz. Süleyman'ın Mektubu ve Hüdhüd Ordusuyla birlikte Yemen'e doğru hareket eden Hz. Süleyman çölde konakladı....


Devamı oku...

Medyen Kavmi’nin Helakı ve Hz. Şuayb

19/11/2019 Peygamberler 785 Okunma 0 Yorum

Medyen Kavmi’nin Helakı ve Hz. Şuayb

Medyen Kavmi’nin Helakı Medyen şehri, Filistin ile Hicaz arasında bir yerleşim merkezi idi. Medyen Kavmi Allah'a inanmıyor putlara ve heykellere tapıyordu. Medyen'liler, birbirleri ile yaptıkları alışverişte tartıyı fazla tutarak hile yapar, aldıklarını az gösterir, fazla ücret alıp karşılık olarak eksik mal verir ve bu şekilde adaletsiz bir ticaret ahlakı içinde yaşamlarını sürdürürlerdi. Davranışlarını düzeltmeleri, taşlara ve putlar tapmak yerine Allah'a inanmaları, hile ve kötülük yapmamaları için Allah, onlara kendi içlerinden Hz. Şuayb'ı Peygamber olarak göndermiştir. Bu  hususta belirtilen ayet aşağıdaki gibidir; 'Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin ondan ba...


Devamı oku...

Esrarengiz Olaylar #5 – 1970 Yılında Bir Gassal'ın Yaşadıkları

10/11/2019 Esrarengiz Olaylar 1869 Okunma 0 Yorum

Esrarengiz Olaylar #5 – 1970 Yılında Bir Gassal'ın Yaşadıkları

Tarih: 1970 Olayı Yaşayan: Ahmet Olayın Adı: Bir Gassal'ın Yaşadıkları Mesleğimin daha beşinci yılındaydım. Gencecik yaşımda herkes Gassal olmama şaşırırdı ama bunda şaşırılacak bir şey yoktu. Bir gün ölünce her Müslümanın geleceği yer burasıydı ve hiç bir zaman şunu unutmamak gerekirdi; ölüden değil, diriden korkmak lazım. Çocukluk yaşımda babamın sayesinde tanıştım bu meslekle. Çocukken onun yanında kefen keserdim. İlerleyen zamanlarda annemin karşı çıkmasına rağmen babamın da desteğiyle ölü yıkayıcı yani Gassal oldum. İnsanları çok severdim ve öldükten sonra onları son yolculuklarına benim uğurlayacağım düşüncesi bana huzur verirdi. Bir gün her zaman ki gibi sabah Gasilhaneye bir cenaze getirdiler. Mahallemizin ileri gelen zenginl...


Devamı oku...

CİN NEDİR ? CİNLER HAKKINDA NELER BİLİYORUZ

قُلْ اُو۫حِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُٓوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰناً عَجَباًۙ

De ki: Cinlerden bir topluluğun (Kur’an’ı) dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu: "Biz, doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. ( Cin Suresi 1-2)

Kur’an-ı Kerim’de Cin suresi böyle başlar. Burdan da açıkça anlaşılacağı üzere cinlerin varlığı tartışılmaz bir gerçektir. Cinler ateşten yaratılmış bir varlıktır. Aslında tanınmış en büyük cin Şeytandır. Çünkü şeytan Hz. Adem’e secde etmeyi reddettiğinde kendisinin ateşten Adem’in topraktan yaratıldığını ateşin topraktan üstün olduğunu belirtmiştir. Burdan da şeytanın melek olmadığı cin olduğunu anlayabiliriz Cinler kökeni olan ateş ve havadan yapılmış şekil değiştiren ruhlardır. Yine de hem dini hem de fiziksel dünyayı aşmış, ruhlar hakkında çok az şey anlaşılmaktadır. Amira El-Zein İslam, Araplar ve Cinn'in Akıllı Dünyası kitabında "Cinlerin popüler kültüre veya en iyi antropologlara bırakılmış bir konu olduğunu Fakat İslam'ın bir parçası olan ve içinde ibadet etmeyen, özgür iradeleri ve belirsizlikleri ile bize öğretecek çok fazla şeyleri olduğunu söylemektedir.

Doğal olarak ne iyi, ne de kötü, Cin insanlar ve hayvanların şeklini alabilen amorf yapılardır. Onların toplumdaki rolleri de göze çarpmaktadır. Hem İslâm’dan önce - hem de Kur'an’da cinlerle ilgili bilgiler vardır. El-Zein’e göre, putperest Araplar , İslam’ın yedinci yüzyılda tanıtılmasından çok önce cinlere tapıyorlardı, ruhların toprak elçiliğini parlatmaya gücü olan belli el sanatları ustaları ve doğa unsurları olduğuna inanıyordu. . Cinlerin gerçekliğimizdeki insanlarla etkileşime girdiğine ve kendi yaşamlarını ayrı bir alanda sürdürdüklerine inanılıyor. El-Zein, "Manevi varlıklar olarak, cinler hem açık hem de görünmez alanlarda yaşama ve çalışma yeteneğine sahip çift boyutlu olarak kabul edilir" diyor.

"Cinler, hem açık hem de görünmez alanlarda yaşama ve çalışma kabiliyetine sahip çift boyutlu olarak kabul edilir."

Cinlerin etkisi, İslam öncesi ve sonrası Arabistan’da hem dini hem de kültürel açıdan yaygındı. Şiire olan yakınlıkları ile bilinen Eski Araplarda, İslam öncesi şairler sık sık kendilerine eşlik eden özel bir cinni olduğunu söylerdi.

Yedinci yüzyılın başlarında, İslâm Peygamberi Hz. Muhammed'in (Sav) Kur'an'ın sözünü yaymaya başladığında, tamamen ruhlardan sonra bir isim de dahil olmak üzere, cinlerden bahseden çok sayıda sureyi ve ayeti paylaştı. Cinlere olan inanç o zamandan beri dünyanın en büyük ikinci dininin bir parçası olmuştur. Bir kişi Cinlerin varlığına inanmadığı takdirde Müslüman olamayaz çünkü Kuran'da ve peygamber efendimizin hadislerinde Cinlerden söz edilmektedir. En’am suresinde geçen ayetlerde cinlerden şu şekilde bahsedilmektedir. Onlar, Allah'a cinlerden de ortak koştular. Halbuki onları yaratan O'dur. Bilgileri olmadan O'na oğullar, kızlar uydurdular. O'nun şânı onların uydurdukları sıfatlardan münezzeh ve yücedir. (100. Ayet) Biz böylece, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar birbirini aldatmak için süslü sözlerle vesvese verirler.Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları iftiraları ile başbaşa bırak. (112. Ayet)

Allah, onların hepsini topladığı gün, cinlere: "Ey cin topluluğu! İnsanların çoğunu yoldan çıkardınız" der. İnsanlardan cinlerin dostu olanlar da şöyle derler: "Rabbimiz! Biz birbirimizden faydalandık. Nihayet bize tayin ettiğin vademize ulaştık". Allah da:"Sizin durağınız cehennemdir. Orada, Allah'ın dilemesi müstesna, ebedi olarak kalacaksınız" der. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, her şeyi bilendir. (128. Ayet )

Allah "Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bugününüze kavuşacağınız hususunda sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?" deyince onlar: "Kendi aleyhimize şahidiz" derler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kâfir olduklarına şahitlik ettiler. (130. Ayet )

Bu ayetlerden de açıkça anlaşılacağı gibi Cinler de insanlar gibi topluluklardır onlara da peygamberler gelmiştir. Bazı cinler müslüman bazıları da kafirdir. Hatta Kur’an’dan anlaşıldığı üzere eski topluluklar cinleri ilah edinip onlara tapmışlardır.

Cinler, gaybın ya da görünmeyenlerin bir parçası olarak kabul edilir. Soyut tanımları olan görünmez varlıklardır. Cinlerin varlığı yada özelliklerihakkında farklı görüşler olsa da cinlerin olmadığı hakkında elle tutulur bir görüş yoktur. Cinler konusu toplumuzda çokça merak edilen konulardan biridir. Çevremizde bazı kişilere cinlerin musallat olduğu yada birilerinin onları gördüğü şeklindeki haberleri çokça duymuşuzdur. Siz de bu bilgilerinizin kulaktan dolma değil gerçek verilere dayanan aydınlatıcı bilgiler olmasını istiyorsanız www.cinleralemi.net sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın. Sürekli eklenen yeni içeriklerle bu konudaki bilgilerinizi arttırın.

FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR