Zariyat / 56: Ben, cinleri ve insanları yalnızca Bana ibadet etsinler diye yarattım. Rastgele Makale

Hz. Süleyman ve Sebe Melikesi Belkıs

02/12/2019 02:30:53 Peygamberler 660 Okunma 0 Yorum

Hz. Süleyman ve Sebe Melikesi Belkıs

Kur'an-ı Kerim'in Neml suresi, Sebe Melikesi Belkıs hakkında bilgiler vermektedir. Bu konuda birbirinden farklı bir çok rivayet olmakla birlikte, böyle bir olayın hiç yaşanmadığını iddia edenlerde bulunmaktadır. Sebe Melikesi Belkıs Kimdir? Sebe Melikesi Belkıs, Yemen topraklarında hüküm sürmüş Sebe Krallığının Melikesi yani Kraliçesidir.  Hz Süleyman tarafından kendisine tebliğ mektubu iletilerek Allah inancına davet edilmiştir. Belkıs davete icabet ederek Allah'a biat etmiştir. Tebliğ mektubundan önce Sebeliler güneşe tapan, Şeytana uyan ve hidayet yolundan uzaklaşan bir toplum olarak bilinmektedir. Hz. Süleyman'ın Mektubu ve Hüdhüd Ordusuyla birlikte Yemen'e doğru hareket eden Hz. Süleyman çölde konakladı....


Devamı oku...

Medyen Kavmi’nin Helakı ve Hz. Şuayb

19/11/2019 01:51:31 Peygamberler 361 Okunma 0 Yorum

Medyen Kavmi’nin Helakı ve Hz. Şuayb

Medyen Kavmi’nin Helakı Medyen şehri, Filistin ile Hicaz arasında bir yerleşim merkezi idi. Medyen Kavmi Allah'a inanmıyor putlara ve heykellere tapıyordu. Medyen'liler, birbirleri ile yaptıkları alışverişte tartıyı fazla tutarak hile yapar, aldıklarını az gösterir, fazla ücret alıp karşılık olarak eksik mal verir ve bu şekilde adaletsiz bir ticaret ahlakı içinde yaşamlarını sürdürürlerdi. Davranışlarını düzeltmeleri, taşlara ve putlar tapmak yerine Allah'a inanmaları, hile ve kötülük yapmamaları için Allah, onlara kendi içlerinden Hz. Şuayb'ı Peygamber olarak göndermiştir. Bu  hususta belirtilen ayet aşağıdaki gibidir; 'Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin ondan ba...


Devamı oku...

Esrarengiz Olaylar #5 – 1970 Yılında Bir Gassal'ın Yaşadıkları

10/11/2019 23:18:33 Esrarengiz Olaylar 1127 Okunma 0 Yorum

Esrarengiz Olaylar #5 – 1970 Yılında Bir Gassal'ın Yaşadıkları

Tarih: 1970 Olayı Yaşayan: Ahmet Olayın Adı: Bir Gassal'ın Yaşadıkları Mesleğimin daha beşinci yılındaydım. Gencecik yaşımda herkes Gassal olmama şaşırırdı ama bunda şaşırılacak bir şey yoktu. Bir gün ölünce her Müslümanın geleceği yer burasıydı ve hiç bir zaman şunu unutmamak gerekirdi; ölüden değil, diriden korkmak lazım. Çocukluk yaşımda babamın sayesinde tanıştım bu meslekle. Çocukken onun yanında kefen keserdim. İlerleyen zamanlarda annemin karşı çıkmasına rağmen babamın da desteğiyle ölü yıkayıcı yani Gassal oldum. İnsanları çok severdim ve öldükten sonra onları son yolculuklarına benim uğurlayacağım düşüncesi bana huzur verirdi. Bir gün her zaman ki gibi sabah Gasilhaneye bir cenaze getirdiler. Mahallemizin ileri gelen zenginl...


Devamı oku...

Hz. Muhammed'in Bizans İmparatoru Heraklius'a Gönderdiği Tebliğ Mektubu

04/11/2019 03:39:38 Peygamberler 372 Okunma 0 Yorum

Hz. Muhammed'in Bizans İmparatoru Heraklius'a Gönderdiği Tebliğ Mektubu

Bizans tarihinde 600’lü yıllar ülkenin iktisadi, mali ve sosyal bakımdan en kötü dönemiydi. İmparatorluk ekonomisi çökmüş, yönetim zayıflamış ve ilk çekişmeler baş göstermişti. Aşırı vergiler köylüleri güçsüzleştirmişti. Güçlü bir aristokrat sınıfı devlete meydan okuyordu. İdari mekanizma otoritesini kaybetmiş, ücretli askerlerle ayakta tutulmaya çalışılan orduda başı bozukluk hakim olmuştu. İmparatorluğun varlığını sürdürecek gücü ve imkanı kalmamıştı. Bu nedenlerle Bizans Kralı Heraklius, ordunun masraflarını karşılayabilmek için kiliselerdeki altın ve gümüşten yapılmış süs eşyalarının eritilip paraya çevrilmesini emretmişti. Pek çok vali, Kral Heraklius’a isyan etmiş, imparatorluk parçalanma noktasına gelmişti. İmpartorluk ordusu 613 ...


Devamı oku...

Berzah Alemi

31/10/2019 05:54:48 Melekler Alemi 1338 Okunma 0 Yorum

Berzah Alemi

Berzah Alemi (Alem-i Berzah) Berzah' kelimesi, aslında iki şey arasındaki engel veya vasıta anlamına gelir. İki şey ve iki konak arasında bulunan hususa 'berzah' derler. Keza iki deniz arasında bulunan kara parçasına da 'berzah' denir. Yine tatlı ve tuzlu su arasında bulunup bu ikisinin karışmasına engel olan sınırın adı da 'berzah'tır. Burada, berzahtan maksat, dünya ile ahiret arasında bulunan alemdir ve her insanın ölümünden başlayıp kıyamet gününün vukuuna kadar devam etmektedir. Buna göre, şu anda berzah alemi mevcuttur. Ölen kimseler bu alemde bulunmaktadırlar. Başka bir deyişle; insan öldüğünde, onun bedeni ölür. Ama ruhu, bedeninden ayrı kalır ve canlıdır. Ruh cismin avarızından (araz, cisme arız olan bir şey) olmadığından o l...


Devamı oku...

Hz. Musa'nın Azrail ile Konuşması

31/10/2019 05:31:44 Melekler Alemi 564 Okunma 0 Yorum

Hz. Musa'nın Azrail ile Konuşması

Bir gün Azrail Hz. Musa'nın yanına gelir ve Hz. Musa ona şöyle sorar: 'Beni ziyaret etmeye mi, yoksa ruhumu almaya mı geldin?' Azrail: 'Ruhunu almak için geldim.' cevabını verir. Hz. Musa: 'Ailemle vedalaşmak için bana bir saat müsaade verir misin?' Azrail: 'Bu görevde süre tanıma yoktur.' Hz. Musa secdeye kapılarak, Rabbi'nden Azrail'in ona, ailesiyle vedalaşması için süre tanımasını talep eder. Allah Teâlâ Azrail'e : 'Musa'ya bir müddet müsaade ver' diye buyurur. Azrail de ona mühlet verir. Hz. Musa annesinin yanına gelerek ona şöyle der: 'Önümde uzun bir yolculuğum var.' Annesi: 'Nasıl bir yolculuk!' der. Hz. Musa: 'Ahiret yolculuğu' cevabını verince, annesi bu duruma ağlar. Hz. Musa, eşinin yanına gelir ve ç...


Devamı oku...

Yesrib Yolu ve Hicret

31/10/2019 04:32:04 İslami Bilgiler 321 Okunma 0 Yorum

Yesrib Yolu ve Hicret

Habeşistan'a yapılan göç, ilk hicreti gerçekleştiren müminlerin rahata ve güvenliğe kavuşmalarına vesile olmuştu. Ancak İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) ve beraberinde bir çok mümin Mekke'deydi ve hicretten sonra orada yıllarca kaldılar. Mekke'nin önde gelenlerinin baskısıysa bu yıllar içinde giderek daha da arttı. Sözlü ve fiili saldırılar ve atılan iftiralar çok yoğun şekilde devam ediyordu. Bu dönemde Peygamberin amcası Ebu Talib vefat etti. Ebu Talib Mekke'nin sözü dinlenilen isimlerinden biriydi ve Müslümanlığı kabul etmemesine rağmen, çok sevdiği yeğenini ilk günden itibaren koruyup desteklemişti. Onun ölümü Kureyş'in önde gelenlerinin Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve yakınındaki müminlere karşı olan cahilce ce...


Devamı oku...

Esrarengiz Olaylar #4 – Türkiye'de Yaşanan Reenkarnasyon Olayı

26/10/2019 20:46:27 Esrarengiz Olaylar 602 Okunma 0 Yorum

Esrarengiz Olaylar #4 – Türkiye'de Yaşanan Reenkarnasyon Olayı

Tarih: 1968 Yer: İskenderun Olayı Yaşayan: Asude Cöcen Olayın Adı: Önceki Hayatında İtalya'da Yaşayan Türk Kızı İskenderun'un tanınmış ailelerinden Cöcen'lerin ikinci çocukları doğduğunda, bebeğin gözleri oldukça ilgi çekmişti. Bakışları çok etkileyiciydi. Yeni doğmuş bebeğin gözlerindeki bu bilinçli bakış, anne Hatay Cöcen'i oldukça şaşırmıştı. Aradan geçen 3 yıl boyunca, minik Asude tüm isteklerini bakışlarıyla anlatıyor ya da ondan istenileni bakışlarıyla anladığını belirtiyordu. Ancak tek bir kelime bile konuşmuyordu... Bu hiçte alışık olunmadık bir durumdu... Anne Hatay Hanım ve baba Cemil Bey kızları 1.5 -2 yaşına geldiğinde minik Asude'ye testler uygulamaya başlamışlardı. Bebeğe arkadan sessizce yak...


Devamı oku...
FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR