Cin / 5: "Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık." Rastgele Makale
Cinler Alemi Hakkında Bilgiler
03/06/2019 Cinler Hakkında Bilgiler 6241 Okunma 4 Yorum

Cinler Alemi Hakkında Bilgiler

Bu yazımızda cinler alemi hakkında genel bilgileri bulabilirsiniz. Cinler alemi hakkında merak edilen soruların cevapları için cinler alemi hakkında sorular sayfasına da bakın.

Cinler Var mıdır?

İnanç sahibi bir mümin cinlerin varlığı konusunda hiç bir zaman şüpheye düşmemelidir. Cinlerin varlığı Kur'an'ın bir çok ayetinde ve Hz. Peygamber'in hadislerinde  açık ve net olarak belirtilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de 72. Sure cin suresidir ve cinler ile ilgili bilgiler içermektedir. İslamiyet dışında diğer dinlerde de cin inancı vardır.

Cinler Ne Zaman Yaratıldı?

Cinlerin ne zaman yaratıldıklarına dair birçok görüş vardır. Ancak bu husus Kur'an'da ve hadislerde tam olarak belirtilmediği için kesin olarak bir şey söylemek mümkün değildir. Tek kesin bildiğimiz husus, cinlerin insanlardan önce yaratıldığı dır.  Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyrulmaktadır

'Andolsun ki insanı kuru balçıktan, işlenebilir kara topraktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yarattık. (Hicr Suresi 26-27)'

Abdullah b. Amr b. El-As'dan (r.a.) elde ettiği bilgilere göre ve İbn-i bişr El-Kureyli'ye göre Allah cin neslini Adem'den (a.s.) 2 bin sene önce yaratmıştır. Bir kısım ulemaya göre ise cinler insanlardan 40 sene önce yaratılmıştır. İnsanlardan önce yaratılmışlar ve dünyada, şuanda Ademoğullarına verilen görevler ile  görevlendirilmişlerdir.

Cinler Hangi Maddeden Yaratılmışlardır?

Kur'an-ı Kerim'de dumansız ateş olarak tabir edilen ışınlardan yaratılmışlardır. Rahman Suresi 15. ayette şöyle denilmektedir.

'Cinleri de dumansız, saf alevden yarattı.'

Cinlerin yaratıldıkları madde olarak, ateşin farklı türleri olan Maric ve Semum tabirlerileri geçmektedir. Maric kelime anlamı olarak ateşin en üstündeki renkli kısmıdır. Semum ise vücuda nüfuz eden ateştir. (Detaylı bilgi için Maric ve Semum Nedir?  makelesine bakabilirsiniz.)

Cinler Yemek Yerler mi?

  1. Cinlerin tümü yemezler, içmezler
  2. Onlardan bir sınıf yemez içmez, diğer bir sınıf hem yer hem içerler
  3. Bütün cinler yerler içerler

Oysaki cinlerde aynı insanlar gibi yiyip içtikleri sahih hadislerle sabittir.  Nur-u Arşillah efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur.

'Biriniz yemek yediğinde, sağ eliyle yesin. Su içtiği zamanda sağ eliyle içsin; çünkü şeytan sol eliyle yiyip içer.'

İslam Peygamberi Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur:

'Tezek ve kemikle istinca etmeyin. Çünkü o ikisi cinlerden (din) kardeşlerinizin azı­ğıdır.'

Cinler Nerede Yaşarlar?

Çöplüklerde, hamamlarda, mezarlıklarda, harabe yerlerde bulunurlar. Ayrıca insanlarla birlikte evlerde yaşan cinlerde vardır. İncir ağaçlarına yakın yerlerde bulunurlar ancak elma ağacından uzakta dururlar. Dini inançlarına göre ve kabilelerine göre yaşam alanları farklılık gösterir.

Cinlerin Cinsiyeti Var mıdır?

Meleklerde cinsiyet yoktur, ancak cinlerde erkeklik ve dişilik mevcuttur. Erkek olan cinlere 'hubs'  dişi olan cinlere ise 'habais' denilmektedir. Cinsiyet farklılığı olduğu için, insanlar gibi çiftleşerek çoğalırlar ve akabinde yaşlanarak ölürler. Topluluklar halinde  yaşarlar ve doğarlar büyürler, evlenirler, aynı insanlar gibi yaşam sürerler.

Cinler Kaç Sınıftır?

Cinler genel olarak 3 sınıftır.

  1. Havada uçabilen cinler
  2. Kedi köpek yılan şekline girebilen cinler
  3. Meskun mahalle yerleşen ve ihtiyaç hissettiğinde yolculuk yapabilen cinlerdir.

Hayvanlar Cinleri Görebilir mi?

Şeytanı gören bir kısım hayvanlar vardır. Özellikle kedi, köpek, at, eşek gibi evcil hayvanlar göz perdeleri açık olduğu için cinleri görürler. Bir hadisi şerifte peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

'Horoz sesini duyduğunuz zaman Allah'ın fazlından isteyin. Çünkü o melek görmüştür. Eşeğin anırmasını duyduğunuz zaman şeytandan Allah'a sığının! Çünkü o şeytan görmüştür...'

Cinler Ölürler mi?

Yaşam sureleri ortalama olarak 1000 yıldır. Bu süre biz insanlara göre oldukça fazla olsa da, cinler kendi alemlerinde (boyutlarında) kendi zaman dilimlerine göre yaşamaktadırlar. Her ne kadar bize göre uzun bir zaman diliminde yaşasalar da nihayetinde ölümlüdürler.

'Yeryüzünde bulunan her şey fanidir. Ancak yüce ve cömert olan Rabbinin varlığı bakidir.  Öyleyse rabbinizin nimetlerinden hangisi yalanlarsınız?' (Rahman Suresi 26. ve 28. ayetleri) 'Her nefis ölümü tadıcıdır; sonra bize döndürüleceksiniz.' (Ankebut Suresi 57. ayet)

Cinlerin Dini İnançları Var mıdır?

Allah, peygamber ve kitap inancı vardır ancak çok az bir kısmı hak dinlerine mensuptur. İbadet etmek ve hak dinin gerektirdiği gibi yaşamak zorundadırlar. Cennet ve Cehennem herkes için geçerlidir. Hristiyanlık, Yahudilik, İslamiyet ve daha pek çok dine inanan cinler vardır. İnanç bakımından insanlardan farklı olarak mensup oldukları dine olan bağlılıkları çok yüksektir. Cinler çoğu zaman ölümle karşı karşıya kalmalarına rağmen dini inançlarından vazgeçmezler. Müslüman olan cinlere ulvi cinler, Müslüman olmayan cinlere sufli cinler denir. Bir ayeti kerimede Allah şöyle buyurmaktadır.

 'Ben cinleri ve insanları, bana kulluk etsinler diye yarattım.' (Zariyat Suresi 56. ayet)

Cinler Şekil Değiştirebilirler mi?

Cinler yaratılış olarak naif bir maddeden (ışınlardan) yaratıldıkları ve fiziksel bir bedene sahip olmadıkları için şekil değiştirmeleri mümkündür. Şekil değiştirme işlemini çok hızlı bir şekilde yaparlar ve hemen hemen her her şekle girebilirler ancak İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in şekline giremeyecekleri bilinmektedir. Yılan, akrep, kedi, köpek gibi şekillere sıklıkla girerler.

Cinler Gelecekten Haber Verebilirler mi?

Geleceği ancak ve ancak Allahu Teala bilir. Hiçbir peygamber, veli, evliya yada başka bir varlık gelecek hakkında bilgi sahibi değildir. Bazı durumlarda Allah geleceği kısmi olarak kullarına bildirmiştir. Gelecekten haber almak ancak Allah'ın bildirmesiyle olur. Gelecekten haber veremeyecekleri kesin bilgi olsa da geçmişten haber verdikleri görülmüştür. Bu durumun nedeni ise cinlerin ömür olarak insanlardan çok daha uzun yaşaması sebep gösterilebilir. Bir cin bizden 10 kuşak öncesi yaşanan olayları bizzat görmüş ve yaşamış olabilir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır.

'Gaybı O bilir, gizlisini kimseye açmaz' (Cin Suresi 26. ayet)

Şeytan Cin midir Melek midir?

Kur'an'da  Şeytan'ın (İblis'in) cinlerin atası olduğu ve ateşten yaratıldığı belirtilmiştir ancak Şeytan'ın uzun bir süre Cennet'te meleklerde birlikte yaşaması ve Meleklere ilim öğretmesi sebebiyle bazı kimseler Şeytan'ın melek olduğunu iddia etseler de bu yanlış bir bilgidir.  Aşağıdaki ayetler Şeytan'ın cin olduğunu kanıt gösterilebilir.

''(Cinlerin babası olan) Cann'ı da ateşten alınan hiç dumansız halis bir alevden yaratmıştır.'' (Rahman Suresi 15. ayet) 'Hani biz meleklere, 'adem’e secde edin' demiştik; İblis’ten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi, Rabbi'nin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih!' (KehfSuresi 50. ayet)

Cinler alemi hakkında daha fazla bilgi için Cinlerin Şekilleri Nasıldır? makalesini okuyabilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorum yazabilmek için lütfen kayıt olun yada giriş yapın
FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR