Cin / 5: "Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık." Rastgele Makale
Beden Dili (Kıyafetname) Nedir?
07/02/2021 Gizli İlimler 1960 Okunma 0 Yorum

Beden Dili (Kıyafetname) Nedir?

İnsanlarda çehre, yüz şekilleri, muhtelif azaların halleri, ses ve yürüme tarzları, haraketleri gibi hallerine ahlak ve tabiata delalet  olduğu eskiden beri beyan edilmekte ve bildirilmektedir. Vücut uzuvlarının ahlak ve tabiata delaleti, yüzde doksan sekiz oranında doğru olup, yüzde ikiye de istisnalar teşkil eder.

Bütün kıyafetnamelerde uzun boy ahmaklığa ve sadeliğe delil olarak gösterilmiştir. Ancak her boyu uzun olan ahmak ve sadeil değildir. Vücudu iri, kemikleri kalın velhasıl eni boyu orantılı olan bir kimsenin boyunun uzun olması, ahmak olduğuna işaret etmez. Belki ehmaklığa işaret eden uzun boy, ince, uzun ve vücudun eni ile uygun olmayan uzunluktur. İşte bu noktaya dikkat edilmek şartıyla, vücudun şekillerinden, hemen bütün insanların ahlak ve tabiatına işaret edeceği arz ve izah edilmiştir.

Kıyafetnamenin, görünüşte havas ile münasebeti yok gibi görünürse de hakikatte az çok münaseberi vardır. Çünkü havas manevi bir terbiyedir. Beden terbiyesinin halleri ve şekilleri, cisme tesiri olduğu ve bir çok uygunsuzlukların bu sayede giderilebildiği gibi manevi terbiyenin de ahlak ve maneviyata tesiri birçok fena huyların da bu tesiri ile münkün olacağı muhakkaktır.

Aşağıda en çok bilinen kıyafetname durumları verilmiştir.

 • Uzun Boy: Sadeliğe, ahmak ve bönlüğe dalalet eder

 • Kısa Boy: Zekaya, hilekarlığa fitneye

 • Sert Saç: Güzel ahlaka, temiz kalpliliğe ve paklığa

 • Yumuşak Saç: Kibire, gadap ve hiddete

 • Siyah Saç: Sabır ve sükunete, halim ve selim olmaya

 • Kumral Saç: her cihetten, her yönden güzel tabiata ve letafete, güzellik hoşluk ve mülayimliğe

 • Az ve Seyrek Saç: Zarafet, letafet, temizliğe, güzelliğe, hoşluğa

 • Sık ve Çok Saç: Anlayışsızlığa

 • Küçük Baş: Aklın azlığına ve sır saklamamaya

 • Büyük Baş: Aklın ve zekanın çokluğuna

 • Yassı Tepe Başı: Lakayıt olup, keder ve gam taşımamaya

 • Yanlardan Basık Baş: Huyu ve tabiatı dar ve çok hiddetli olmaya

 • Yassı ve Düz Duruş: Huyunun kötü olmasına ve sık sık hasta olmasına

 • Normal Duruş: Aklıselim ve işlerinin orta halli olmasına

 • Daima Duruş: Olgunluğa ve çok tefekkür etmeye

 • Geniş Alın: Anlayışlı olmaya

 • Enliliğine Geniş Alın: Kerem ve kasvete

 • Kaşı Arası Çatık: Her zaman gam ve düşünceye

 • Kalın Kaş: Gamlı olmaya

 • İki Arası Açık Kaş: Güzel simaya

 • Uzun Kaş: Kibre, gurura, büyüklüğe

 • Yay Şeklindeki Kaş: Yüz çevresinin ve ahklakının güzelliğine

 • Büyük Kulak: Cehalet ve tembelliğe

 • Küçük Kulak: Hırsızlığa, mal ve esrar sarıklığına

 • Çukur Göz: Büyüklenmeye, kibirlenmeye, gururlanmaya

 • Siyah Göz: İtaat ve boyun eğmeye meyilli olmaya

 • Kumral Göz: Yürekli ve cesaretli olmaya

 • Ela Göz: Edep ve terbiyeye

 • Mavi Göz: Sezgi ve yüksek zekaya

 • Çini Mavi Göz: Çevresine zarar veren birisi olmaya

 • Küçük Göz: Ahlaksız davranışlarda bulunmaya

 • Büyük Göz: Ahlak güzelliğine

 • Yumru Göz: Kıskançlığa

 • Kırpık Göz: Uğursuzluğa

 • Baygın Göz: Kalp ve yürek hırsızlığına

 • Noktalı Göz: Çok nazarı değen bir kimse olmasına

 • Tek Göz: Fitnekar olmaya

 • Şaşı Göz: Uğursuzluğa

 • Güler Göz: Hayırlı olmaya

 • Şık ve Uzun Kirpik: Aşırı güzelliğe

 • Büyük Yüz: Ahmaklık ve idraksizliğe

 • Küçük Yüz: Kibir ve gurura

 • Yumru Yüz: cimrilik, ve hastalığa

 • Yassı Yüz: Bön olup çabuk kararlığa

 • Zayıf Yüz: Hilekarlığa

 • Enli Yüz: Ahlakı ve tabiatı ağır olmaya

 • Uzun Yüz: Çok yalan söylemeye

 • Geniş Yüz: Sözlerinin ekserisi acı olmaya

 • Münevver Çehre: Güz hal ve güzel ahlaka

 • Esmer Beniz: Sevimliliğe, hoşluğa ve güzelliğe

 • Sarı Beniz: Hastalığa, illetli olmaya

 • Siyaha Meyilli Beniz: Hilekarlığa, şefkat ve merhametin yokluğuna

 • Beyaz ve Pembe Beniz: Güzellik ve hoşluğa

 • Uzun Burun: Korkaklığa

 • Burun Ucunun Toprak Olması: Yiyip içmeye meyledici olmaya

 • Burun Ucunun Esmere Yakın Olması: İnat ve ısrara

 • Burun Kanatlarının Açık Olması: Kahır ve fesatlığa

 • Yassı ve Geniş Burun: Şehvetin çokluğuna ve şiddetle cimaya meyledici olmaya

 • Eğri Burun: Kaygılı olmaya ve çalışmaya

 • Küçük Ağız: Güzelliğe

 • Büyük Ağız: Kuvvete

 • Eğri Ağız: Uğursuzluğa ve talihsizliğe

 • Kalın Ses: Kibir ve büyüklenmeye

 • Erkekte İnce Ses: Şehvetli olmaya

 • Kadında Kalın Ses: Çok yalan söylemeye

 • Erkekte Kaba Ses: Kaygılı olmaya

 • Çatal Ses: Kuşkulu olmaya

 • Süratli Ses: Anlayışlı ve yüksek idraklı olmaya

 • Çok Gülmek: Hayasız ve terbiyesizliğe

 • Güler Yüz: Herkesçe sevilmeye ve sevimli olmaya

 • İnce Dudak: Söz anlar ve zeki olmaya

 • Kalın Dudak: Ağırlık, sertlik ve katılığa

 • İri Diş: Şiddete meyledici olmaya

 • Küçük Diş: Hafif mizaç olmaya

 • Orta Diş: Doğruluğa

 • Sivri Çene: Aklının azlığına

 • Enli Çene: Kalın, kaba ve sert olmaya

 • Uzun Sakal: Boşboğazlığa

 • Siyah ve Seyrek Sakal: İleri zakaya

 • Kılsız Köse: Hileye meyilli olmaya

 • Kalın Ense: Akılsızlığa, bönlüğe

 • Uzun Boyun: Akıl ve idrakin azlığına

 • Kalın Boyun: Çok yemeğe

 • Kısa Boyun: Çok hilekarlığa

 • Sivri Omuz: Hırsız ve fenalık edici olmaya

 • Eğri Omuz: Eğri işler işlemeye

 • Kısa Omuz: Akılsızlık ve ahmaklığa

 • Düşük Omuz: Rezalete

 • Kısa Kol: Şer işler yapmaya

 • Uzun Bilek: Fevkalade kerem sahibi olmaya

 • Küçük El: El işlerinde maharete

 • Büyük El: Sert ve katı olmaya

 • Uzun El: Doğruluğun yokluğuna

 • Uzun Parmak: Hüner sahibi olmaya

 • Kısa Parmak: Beceriksizliğe

 • Yumuşak Parmak: Zeki olmaya ve işgüzarlığa

 • Geniş Tırnak: Hayırlı ve sevimli olmaya

 • Yumru Tırnak: Merhametsizliğe ve şevkatsizliğe

 • Yassı ve Düz Tırnak: Eli her iş gelir olmaya

 • Çıkkın Göğüs: Fena huyluluğa

 • Dar Göğüs: Gece ve gündüz gamlı olmaya

 • Geniş Göğüs: Gönlü daime şen ve şatır olmaya

 • Göğüste ve Omuzda Kıl: Şehvetin çokluğuna

 • Kadında Büyük Meme: Sütün azlığına

 • Kadında Küçük Meme: Sütün çokluğuna

 • Kadında Normal Meme: Kocasına sadık ve muhabbet edici olmaya

 • Kadında Yumuşak Meme: Canın ve ruhun güzelliğe

 • Kadında Sert Meme kuvvete

 • Yassı Arka: Şefahate

 • Geniş Arka: Ahlak ve tabiatın güzelliğine

 • Tombul Arka: Fevkalade kuvvet ve metanete

 • İnce Bel: Şekil ve heyetinin zarafetine

 • Kıllı Arka: Şehvetin ziyadeliğine

 • Büyük Karın: Ahmaklığa, akılsızlığa, anlayışsızlığa ve bönlüğe

 • Geniş ve Kısa Karın: Kötü huyluluğa

 • Küçük Karın: Güzellik ve hoşluğa

 • Kılsız Kasık: Sertlik ve katılığa

 • Enli Uyluk: Gevşekliğe

 • Küçük Üreme Organı: Doğru yola

 • Büyük Üreme Organı: Alaycı, kınayıcı olmaya

 • Uzun Ürün Organı: Ahmaklığa, saflığa

 • Küçük Erbezi: Cenabet olmaya, cesaretsizliğe, korkaklığa

 • Büyük Erbezi: Kuvvetli olmaya

 • Uzun Bacak: Allah korkusu ve utanmaya

 • Kısa Bacak: Çekingen ve kararsız olmaya

 • Ayak Parmağında Uzunluk: Anlayışlı ve Zeki Olmaya

Yukarıda anlatılan vücut hallerinin büyük ve küçüklüğü, uzunlu ve kısalığı, vücudun uygunluğuna bozukluk ve eksiklik verecek derecede olması karşılılarında yazı durumları temsil eder.

Yorum Yaz
Yorum yazabilmek için lütfen kayıt olun yada giriş yapın
FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR