Cin / 6: "Bir de şu gerçek var: İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınırlardı. Öyle ki, onların azgınlıklarını arttırırlardı." Rastgele Makale
Kur'an-ı Kerim'e Göre Cinler Alemi
29/06/2019 Cinler Hakkında Bilgiler 1240 Okunma 0 Yorum

Kur'an-ı Kerim'e Göre Cinler Alemi

Kur'an-ı Kerime Göre Cinlerin Yaratılışı

Kur'an-ı Kerime göre cinler, dumansız ateşten yaratılmışlardır. Cinlerin yaratılışı hakkında Rahmân Suresi 15. Ayette cinlerin dumansız ateşten yaratıldıkları bildirilmektedir ancak günümüz metafizik uzmanlarının görüşüne göre dumansız ateş tabiri ile cinlerin ışından yaratıkları belirtilmek istenmiştir. Ayetlerin indirilmeye başlandığı sıralarda insanlar teknolojik olarak gelişmiş değillerdi ve ayette geçen ışın kelimesinin ne anlama geldiğini anlayamayacaklardı. Bu sebeple ışın kelimesi yerine dumansız ateş tabiri vardır. İlgili ayet aşağıda verilmiştir.

'Cinleri de dumansız, saf alevden yarattı.' (Rahmân Suresi 15. Ayet)

Kur'an-ı Kerime göre cinler, Ademoğlundan önce yaratılmışlardır. Cinlerin tam olarak ne zaman yaratıldıkları konusunda net bir bilgi yoktur ancak bizlerden önce yaratıldıkları Hicr Suresinin 26. ve 27. Ayetlerinde belirtilmiştir. Sâd Suresi 76. Ayetinde de cinlerin atası olan İblis'in benzer tabirleri yer almaktadır.

“And olsun ki, insanı kuru balçıktan, işlenebilir kara topraktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yarattık.” (Hicr Suresi 26. ve 27. Ayetleri) 'O, ben demişti, ondan hayırlıyım, ateşten yarattın beni ve onuysa balçıktan halkettin.' (Sâd Suresi 76. Ayet)

Cinler Hangi Dine İnanırlar?

Ahkaf Suresi 29. 30. 31. ayetlerinde, Hz Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliği döneminde bir grup cinin Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur'an okurken dinledikleri ve sonrasında kendi kavimlerine dönerek diğer cinleri islam dinine davet ettikleri belirtilmiştir. Buradan çıkarılacak sonuç cinlerinde dini inançlarını olduğudur.

'Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu, Kur’an’ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde 'Susup dinleyin!' dediler, okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler.' (Ahkaf Suresi 29. Ayet) ''Ey halkımız! dediler, 'Biz Mûsâ’dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik.' (Ahkaf Suresi 30. Ayet) 'Ey halkımız! Allah’ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki, Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun.' (Ahkaf Suresi 31. Ayet)

Cin Suresi 11. Ayette bütün cinlerin Allah'a biat etmedikleri ve farklı dinlere inanan cinlerinde olduğu anlaşılmaktadır.

'Doğrusu içimizde iyiler var, ama aramızda başka türlü olanlar da var; hâsılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz.' (Cin Suresi 11 . Ayet)

Cinler İbadet Ederler mi?

Kur'an-ı Kerime göre cinler, insanlar gibi Allah'a biat etmek ve ibadet etmek ile yükümlüdürler. Bu bağlamda cinlerinde ibadet ettikleri konusunda hiç şüphe yoktur. Zariyat Suresi 56. Ayette insanların ve cinlerin yaratılış amaçları net olarak belirtilmiştir.

'Ve ben, cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.' (Zariyat Suresi 56. Ayet)

Cinler Yerler İçerler ve Ürerlermi?

Kur'an-ı Kerime göre cinler, insanlar gibi yerler, içerler ve ürerler. Cin Suresi 16. Ayetinde cinlerinde yemek yiyebildikleri anlatılmıştır. Ne şekilde olduğu tam bilinmese de cinlerde yemek yiyebilmektedirler.

'Eğer onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde ‘dosdoğru bir istikamet tuttursalardı’, mutlaka biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez bir rızık ve nimet verir)dik.' (Cin Suresi 16. Ayet)

Cinlerde insanlar gibi ürerler. Bazı cinlerin insanlar ile cinsel birlikteliğe girdikleri bir çok cin musallatı vakasında yaşanmıştır. Bu durum İslam dinine aykırıdır. Kur'an-ı Kerime göre cinlerin çiftleşerek üredikleri Fussilet Suresi 25 . Ayetinde anlatılmıştır.

'Onların yanlarına bazı arkadaşlar verdik de bunlar, önlerinde bulunanı da arkalarında olanı da onlara şirin gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki hüküm onlar için de kesinleşti. Kuşkusuz onların hepsi hüsrana uğramışlardır.'

Cinler Ölürler mi?

Rahmân Suresi 26. Ayetine göre cinlerde kendilerine verilen ömür ile yaşarlar ve sonunda ölürler. Ankebût Suresi 57. Ayetinde de nefis taşıyan her canlının ölümlü olduğu belirtilmektedir.

'Yeryüzünde bulunanların hepsi fânidir.' (Rahmân Suresi 26. Ayet) 'Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz.' (Ankebût Suresi 57. Ayet)

İnsanlar Cinlere Hükmedebilir mi?

Hz. Süleyman'ın (s.a.v.) cinlere hükmettiği ve cinleri hizmetkarı olarak kullandığı bir çok islami kaynakta anlatılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in Neml Suresinin 39. Ayetine göre  bir cinin Hz. Süleyman'a (s.a.v.) söyledikleri şu şekildedir;

“Cinlerden ifrit: “Sen daha makamından kalkmadan, ben onu sana getirebilirim, ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim.” dedi.” (Neml Suresi 39. Ayet)

Hz. Süleyman'ın (s.a.v.) cinlere hükmetmiş olması sıradan insanlarında cinlere söz geçirebileceği anlamına gelmez. Ek olarak Hz. Süleyman (s.a.v) kendisine verilen bu ilmin başka insanlara verilmemesi için dua etmiştir. Sad Suresi 35. Ayette bu dua yer almaktadır.

“Ya Rabbi! Bana öyle bir mülk (saltanat) ver ki, benden sonra hiç kimseye verilmiş olmasın!” (Sad Suresi 35. Ayet)

Cinler Geleceklen Haber Verirler mi?

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumundan öncesi cinlerin semaya yükselerek gelecekten haber aldıkları bilinmektedir. Ancak Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumundan sonra bu durumun yasaklandığı Cin Suresi 8. 9. ve 10.  Ayetlerinde belirtilir.

'Hakikaten biz (cinler) göğü yokladık, onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk.' (Cin Suresi 8. Ayet) 'Halbuki biz (daha önce, göğü) dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk; fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor.' (Cin Suresi 8. Ayet) 'Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?' (Cin Suresi 8. Ayet)

Kaynak: www.cinleralemi.net Cinler alemi ile ilgili diğer bilgilere ulaşmak için Cinler Alemi Hakkında Bilgiler makalemize bakabilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorum yazabilmek için lütfen kayıt olun yada giriş yapın
FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR