Cin / 1: De ki: "Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: -Doğrusu biz, (büyük) hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik" Rastgele Makale
Cinlerin Özellikleri
15/06/2019 Cinler Hakkında Bilgiler 5590 Okunma 0 Yorum

Cinlerin Özellikleri

Cinlerin özellikleri ile ilgili genel olarak elde edilen bilgiler kısıtlı olmakla birlikte ,bir çok kaynakta birbirlerinden farklı zıt anlatımlarda bulunmaktadır.

Kur’an ve hadislerin bildirdiğine göre cinlerin özellikleri insanlarla benzerlik gösterse de farklılıklar mevcuttur. Cinler, dumansız ateşten (ışından) yaratılmışlardır. Maddi bir bedene sahip değillerdir. Akıl, şuur ve irade sahibi varlıklardır. İnsanlar gibi, İslam'a göre cinler, akıl sahibi olmaları açısından ve Allah’a ibadet etmek için yaratılmış olmalarından dolayı peygamberlerin tebliğlerine muhatap olmuş mükellefiyet sahibi varlıklardır. Kuran-ı Kerim de cinlerin (cinler aleminin) Hz Musa’ya ve getirdiği buyruklara iman ettikleri haber verilmiştir. Daha önceki ilahi dinlere tabi oldukları gibi Kur’an’ı da dinlemişler, Hz. Peygamber’e iman etmişler, O’nun buyruklarını diğer cinlere ulaştırmışlardır.

Peygamberlerin davetleri açısından mümin ve kâfir diye ikiye ayrılan cinlerin iman edenleri kurtuluşa ve ebedi saadete ererek cennete gireceklerdir. İnanmayıp küfürde kalanlar ise azaba uğrayacaklardır. Cehenneme atılacaklardır.

Kuran-ı Kerimde ayrıca cinlerin özelliklerinizden bahseden ayetlerde  cinlerinde insanlar gibi Allah’a karşı yalan uydurdukları haber verilmiştir. Kuran-ı Kerim'de ki ayetlerden cinlerin cennet ve cehenneme gideceklerini dair ayetler onların akıl ve irade sahibi olduklarını göstermektedir. Cinlerin de insanlar gibi yer yüzü sakinlerinden olduğu kafirlerine şeytan ismi verildiği kaydedilmektedir. Buhari ve Müslim’in rivayet ettiği bazı hadislerden cinlerin (cinler alemi) de insanlar gibi ölümlü birer varlık oldukları anlaşılmaktadır. Bazı rivayetlerde kaydedildiğine göre cinlerde insanlar gibi yeryüzünün çeşitli bölgelerinde mesken tutmuş olarak yaşamaktadırlar.

Kuranı Kerim'den anlaşıldığına göre cinlerin özelliklerinden bir tanesi de insanlar cinleri göremedikleri halde cinler insanları görmesidir. Hadislerden anlaşıldığına göre cinlerde hayatlarını devam ettirmek için kendi yapılarına uygun olarak beslenmekte yiyip içmektedirler. Beslenme kaynaklarının neler olduğunu bilemiyoruz. Ancak bunlar insanın beslenmesini sağlayan maddi şeyler değildir. Cinler de melekler gibi, kendi ruhanî yapılarına uygun bir boyutta yaşarlar. Manevî ışından yaratıldıkları için, maddi bedene sahip insana oranla hareket yetenekleri fazladır. Göklerde dolaşabilirler, gök katlarına çıkabilirler. Ancak Kur’an’ın bildirdiğine göre, Hz. Peygamber’e vahiy gönderilmeye başlandıktan sonra Yüce Allah’ın buyruğuyla melekler tarafından gök katlarından kovulmuşlardır. Ayrıca ölümlüdürler. Cinlerinde nikahlanıp evlendikleri çoluk çocuk sahibi oldukları kaydedilmektedir. Hz peygamber (s.a.v) evlerde bırakılan çöplerin cinlerin toplantı yeri olacağını bildirmiştir. Onun cinlerin kötülerinin pis yerlerde bulunduğu şeklindeki ifadeleri temizliğin önemini kavratmak maksadına yönelik olmalıdır. Yine onun cin ve şeytan kelimesiyle mikropları kassettiği anlaşılmaktadır. Önceki din ve kültürlerde olduğu gibi İslam geleneğinde de Cinlerin bazı insanları çarparak hastalanmalarına sebep olduğu inancı vardır.

Cinlerin Özellikleri İle İlgili Ayetler

Zariyet Suresi 56. ayetten anlaşıldığı üzere cinlerde Allah'a (cc) kulluk etmek için yaratılmışlardır.

'Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.'

 

Neml Suresi 39. ayette cinler aleminden bir ifritin Hz. Süleyman'a (s.a.v.) Sebe Melikesi olan Belkıs'ın tahtını Hz. Süleyman (s.a.v.), yerinden kalkmadan getirebileceğini söylediği bildirilmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere cinler çok hızlı hareket etmektedir.

'Cinlerden ifrit: 'Sen daha makamından kalkmadan, ben onu sana getirebilirim, ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim.' dedi.'

 

Cin Suresi 5. ayette cinlerinde zaman zaman isyan ederek günah işleyelebildiklerinden bahsedilmektedir.

'Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık.'

 

Cin Suresi 16. ayette cinlerinde yemek yiye bildiklerinden bahsedilmektedir.

Eğer onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde 'dosdoğru bir istikamet tuttursalardı', mutlaka Biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez bir rızık ve nimet verir)dik.

 

Secde Suresi 13. ayette cinlerinde dünyada işledikleri günahlardan dolayı mahşer günü cezalandıralıcakları bildirilmektedir.

Eğer Biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat Benden çıkan şu söz gerçekleşecektir: 'Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan (İnkar edenlerle) tamamıyla dolduracağım.'

 

Cin Suresi 1. ayetten cinlerinde çeşitli dini inançları olduğu anlaşılmaktadır.

De ki: 'Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: -Doğrusu biz, (büyük) hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik'

 

Ahkaf Suresi 29. ayette belirtildiğine göre cinlerde kavimler ve topluluklar halinde yaşamaktadırlar.

Hani cinlerden birkaçını, Kur'an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman, dediler ki: 'Kulak verin;' sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler.

 

Hicr Suresi 26. ayette cinlerin ateştem yaratıldıkları ve ayrıca insanlardan önce yaratıldıkları belirtilmiştir.

Andolsun biz insanı şekillenebilir özlü balçıktan, (şekil verilip) kurutulmuş çamurdan yarattık.'

Kaynak: www.cinleralemi.net

Cinler alemi ile ilgili diğer bilgilere ulaşmak için Cinler Alemi Hakkında Bilgiler makalemize bakabilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorum yazabilmek için lütfen kayıt olun yada giriş yapın
FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR