Cin / 6: "Bir de şu gerçek var: İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınırlardı. Öyle ki, onların azgınlıklarını arttırırlardı." Rastgele Makale

Kıyametin Öncü Belirtileri

11/08/2019 İslami Bilgiler 507 Okunma 0 Yorum

Kıyametin Öncü Belirtileri

Kıyametin Öncü Belirtileri[/caption] İnsanlar, yaratılış amacının dışına çıkınca, dinsiz, dengesiz yaşam tüm dünyayı kapsayınca ve inançlı kişiler için bu dünya manevi bir cehenneme dönüşünce, yerdeki ve göklerdeki doğal dengeler hızla bozulmaya ve kıyametin öncü belirtileri ortaya çıkmaya başlayacak. Kıyametin öncü belirtilerinden bazıları şunlardır; Karada ve Denizde Fesad’ın Başlaması Yüce Allah buyuruyor:

'Yaptıkları (günahları)nın bir kısmının cezasını (bu dünyada)  tatsınlar  diye,  insanların  elleri  ile  yaptıkları günahları nedeni ile karada ve denizde fesad başladı. Ola ki (tevbe edip) dönerler.'(Rum Suresi 41. ayet)

Gerçekte ilahi nimet ve ilahi lütuf olan denizler, göller, akarsular, kıyılar, kırlar, ovalar ve ormanlar, yaratılış amacından sapan ve dinden kopan insanların çılgınca günah işlediği yerlere dönüşünce, ilahi gazaba, ilahi kahra dönüşecek ve tüm canlılar için yaşanılmaz bir Cehennem olacak.   Kıyamet Depremi Yüce Allah buyuruyor: 'Ey İnsanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü Kıyamet Depremi çok büyük (ve korkunç) bir şeydir. O'nu gördüğünüz (deprem olduğu) gün, emzikli kadınlar emzirdiğini unutacak, hamile kadınlar çocuğunu düşürecek. İnsanları sarhoş (gibi dengesiz) göreceksin. Gerçekte onlar sarhoş değiller ama, Allah'ın azabı çok şiddetlidir.' (Hac Suresi 1-2 ayet) Kıyamete yakın yeryüzü deprem ortamına girecek. Dünyanın değişik bölgelerinde sık sık depremler olacak ve sonuçta, Kıyamet Depremi denilen ve bütün dünyayı kapsayan en büyük ve en korkunç deprem olacak. Dünya tarihinde eşi görülmemiş boyutlardaki bu korkunç Kıyamet Depremi bütün dünyayı kapsayacağından, ülkeler arası yardımlaşma da olmayacak ve insanlar aşırı derecede alkol almış gibi, tutarsız çelişkili konuşup, dengesiz hareket edecekler.   Kıyametten Önce Beldelerin Helak Olması Yüce Allah buyuruyor:

'Kıyâmetten önce helak ya da şiddetli azap ile, azap etmeyeceğimiz bir belde yoktur. Bu (kesin hüküm) Kitap’ta (Levh-i Mahfuz’da) yazılıdır.' (İsra Suresi 58. ayet)

En son Medine olmak üzere, bazı beldelerin halkı doğal afetlerle ve salgın hastalıklarla helak olurken, bazı beldelerde, Lût Kavmi'nin ve Pompei halkının helak olduğu gibi, daha şiddetli azaba uğrayacak ve sonuçta insanlarla birlikte ülkeleri de batıp gidecek.   Gökyüzünün Yarılması Yüce Allah buyuruyor:

'Sema (gök) yarıldığı zaman.' (İnfitar Suresi 1. ayet)

Gök, sözlükte; üst, yukarı demektir ki, dünyanın her yönünden üst tarafına gök denir. Örneğin; en alçaktaki yoğun yağmur bulutlarının bulunduğu yere de gök denir. Nitekim yüce Allah buyuruyor: 'O (Allah) ki, gökten (bulutlardan) su indirdi.' (Enam Suresi 99. ayet) İnfitar suresinin başında bulunan sema (gök) tekildir ve yalnızca bir gökte yarılma olacak demektir. Ayrıca sema kelimesinde belirlilik ve ahd anlamına gelen lâm-ı tarif’in bulunması, bu yarılmanın dünya semasında, yani dünyayı kuşatan atmosferde olacağına işaret edilmektedir. Çünkü yüce Allah buyuruyor:

'Ve gökyüzünü korunmuş tavan kıldık.' (Enbiya Suresi 32. ayet)

Yüce Allah gökyüzünü, yani atmosferi korunmuş (koruyucu) tavan kıldık buyuruyor. Çünkü atmosfer, uzaydan yağan gök taşlarından ve güneşten gelen öldürücü ultraviyole ışınlar ile kozmik şualardan dünyamızı korumaktadır. Atmosferde, özellikle ozon tabakasında yarılmalar olunca ve yer çekiminden kurtulan hafif gazlar uzayda dağılınca, uzay- dan gelen gök taşları, meteorlar, insanların başına yağacak ve güneşten gelen aşırı ısı ve zararlı ışınlarla dünya cehenneme dönecek.   Denizlerin Taşması ve Kaynaması Yüce Allah buyuruyor:

'Denizler (taşıp) akıtıldığı zaman.' (İnfitar Suresi 3. ayet)

Yüce Allah'ın koymuş olduğu denge-düzen kanunlarının gereği, madde aleminde her şey birbirine bağımlı ve birbirini etkileyici zincirleme sebepler kuralı doğrultusunda geliştiğinden,  gök (atmosfer) yarılınca, ısı dengesi bozulacak ve dünyada aşırı sıcaklar başlayacak. Aşırı sıcakların etkisi ile kutuplarda depolanan buzlar ve yüksek dağlarda depolanan karlar eriyince, su dengesi bozulacak ve dereler, göller, denizler taşıp birbirine karışacak. Sonra?

'Denizler (ateş gibi) kaynatıldığı zaman.' (Tekvir Suresi  6. ayet)

Aşırı ısının etkisi ile eriyip, taşan ve birbirine karışan sular, sonra kaynayarak buharlaşacak ve dünya susuz kalacak. Yüce Allah buyuruyor:

'Gökten takdir edilen ölçüde su indirip, onu yeryüzünde iskan ettik (depoladık). Hiç kuşkusuz (dilediğimiz an) onu gidermeye kaadiriz.' (Mü'minun Suresi  18 ayet)

Yeryüzünde bir damla su yokken, atmosferdeki hidrojen ve oksijen atomlarını izdivac ettirip suyu yaratan ve takdir ettiği ölçüdeki suyu atmosferden yeryüzüne indirip, göllerde, denizlerde su, kutuplarda buz ve yüksek dağlarda kar şeklinde depolayan yüce Allah, kesinlikle inanıyoruz ki, dilediği an yeryüzündeki suları gidermeye kadirdir (güçlüdür). Kıyamet hakkında diğer bilgilere ulaşmak için Kıyamet Günü Neler Olacak? makalemize bakabilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorum yazabilmek için lütfen kayıt olun yada giriş yapın
FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR