Cin / 1: De ki: "Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: -Doğrusu biz, (büyük) hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik" Rastgele Makale
Meleklerin Çeşitleri ve Görevleri
06/08/2019 Melekler Alemi 2942 Okunma 0 Yorum

Meleklerin Çeşitleri ve Görevleri

Melek Nedir?

Âlemlerin Rabbi olan yüce Allah’ın koymuş olduğu denge- düzen kurallarının gereği, madde âlemindeki varlıklar, belirli maddelerden, belirli sebepler kuralı doğrultusunda ve belirli zaman birimleri içinde yaratılırken, âlem-i emir denilen madde ötesi âlemlerde her şey, yüce Allah’ın yalnızca bir“kün”(ol) emri ile hemen oluverir. Madde ötesi ruhsal varlıklar olan ve nurdan yaratılan melekler, hiçbir maddenin etki ve katılımı olmaksızın yüce Allah’ın bir “kün” emri ile yaratıldıkları için meleklerde oluşma, gelişme, olgunlaşma, duraklama, bozulma ve dağılma gibi değişim süreçleri olmaz ve onlar yaşamları boyunca yani milyarlarca yıl aynı halde kalırlar.

Madde ötesi ruhsal varlıklar olan meleklerin hayatı, doğrudan yüce Allah’ın “Hayy” esmasına bağımlı olduğundan melekler yemezler, içmezler, havayı solumazlar, eşlenmezler ve üreme yolu ile çoğalmazlar. Meleklerde sinir sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi ve erkeklik-dişilik organları olmadığı gibi gazap ,şehvet, kin, ihtiras, onur ve benlik gibi nefsanî duygular da yoktur. Cinsel duyguları ve erkeklik-dişilik organları olmayan melekler, ne erkektir, ne dişidir. Nurani ruhsal varlıklardır.

'Gökleri ve yeri yaratıp, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah’a hamd olsun, O “Allah” ki yaratışta dilediğini çoğaltır. Hiç kuşkusuz Allah’ın gücü her şeye yeter.' (Fatır Suresi 1. ayet)

Kanat denilince, aklımıza hemen kuş kanadı gelebilir. Çünkü insan, görmediği şeyleri en iyi bildiği şeylere benzetmeye ve kıyaslamaya çalışır. Evet meleklerin ikişer, üçer, dörder kanatları vardır. Yüce Allah dilediği meleklere daha fazla kanat verir. Örneğin Hazret-i Cebrail’in 600 kanadı vardır. Ancak meleklerin kanadının ne anlama geldiğini, kinaye mi mecaz mı olduğunu ve niteliklerini bilemeyeceğimizden, hayal ve evham duygularımızla çözmeye çalışmayalım ve işin en doğrusunu onları yaratan bilir diyerek konuyu kapatalım.

Hiçbir varlığa zararı dokunmayan, elinden, dilinden kimseye kötülük gelmeyen, uysal, uyumlu, hoş görülü ve güzel ahlâklı kişilere melek gibi denir. Doğrudur ve gerçekten melekler böyledir.

Meleklerin Çeşitleri ve Görevleri

Meleklerin çeşitlerini, görevlerini, niteliklerini, sayılarını ve ibadetlerini ancak onları yaratan yüce Allah bilir. Biz burada Kurân’da bildirilen meleklerden bazılarını kısaca özetleyeceğiz.

Gök Katlarındaki Melekler

Hamele-i Arş Melekleri: Arş-ı âlâ’yı taşıyıcı meleklerdir.

Hâffîn Melekleri: Arşın çevresinde Arş-ı âlâ’yı tavaf eden meleklerdir.

Mele-i â’lâ: Yüce ve kutsal makamlardaki mukarreb meleklerdir.

Görevli Melekler

Cebrail Meleği: En güçlü, en nurlu ve en kutsal meleklerden biri olan Hazret-i Cebrail, yüce Allah’ın emirlerini ve semavî kitapları vahiy yolu ile peygamberlere tebliğ eder. Bunun dışında depremler, fırtınalar, su baskınları, seller, bazı yerlerin batması, yanardağların infilak etmesi, yıldızlar arası olaylar ve güneşteki patlamalar, onun görevi kapsamındadır. Allah’ın gazabına uğrayan toplumların helak edilmesi de, onun görevidir.

Mikail Meleği: En büyük ve en kutsal meleklerden biri olan Hazret-i Mikail, bütün canlıların yüce Allah tarafından takdir olunmuş ve Levh-i Mahfuz’a yazılmış rızıklarının yerinde ve zamanında oluşması için, gökteki ve yerdeki sebepler kuralını yönlendirir.

Rızkın ana kaynağı olan suyun buhar halinde atmosfer-de depolanması, sonra takdir olunan zamanda, takdir olunan yerlere bulutlar halinde sevk edilmesi ve takdir olunan sayı ve nitelikteki suları yağmur, ya da kar tanecikleri şeklinde yeryüzüne indirilmesi, Hazret-i Mikail ve onun emrindeki meleklerin görevidir

Azrail Meleği: En büyük, en güçlü ve en heybetli meleklerden biri de Hazret-i Azrail’dir ve görevi can almaktır. İster savaş, ister deprem, ister sel, ister trafik kazası, ister kanser, ister kalp, ister tansiyon ve isterse aşırı yaşlılık gibi, ölüm nedeni ne olursa olsun, takdir olunan ömrünü tamamlayan, takdir olunan rızkını yiyen ve takdir olunan nefeslerini tamamlayanların canını ancak Hazret-i Azrail alır.

İsrafil Meleğil: En büyük, en güçlü ve en kutsal meleklerden biri de Hazret-i İsrafil’dir ve görevi iki defa Sûr’a üfürmektir. Şu anda, ağzında Sûr ve gözleri Arşta Sûr’a üfürmesi için, ilâhî emri beklemektedir. Sûr’a ilk üfürüşünde, hayal edemeyeceğimiz ölçüde çok şiddetli ve korkunç patlamalarla yerler, gökler sarsılacak, çok şiddetli depremler olacak, yıldızlar arası denge ve çekim gücü bozulacak ve Kıyamet kopacaktır. Sûr’a ikinci üfleyişinde, yine çok şiddetli ve korkunç patlamalarla yerler, gökler sarsılacak, yerler ve gökler başka maddelere dönüşecek, başka bir şekil alacak ve yeni bir düzen kurulacak ve bütün canlılar dirilip, mahşer yerinde toplanacak.

Katip Melekler: Sağ omzumuzdaki sevapları ve sol omzumuzdaki günahları yazan iki yazıcı meleklerdir. Nusret Melekleri: Yüce Allah’ın dinini yeryüzüne hâkim kılmanın dışında bir amacı bulunmayan ve yüce Allah için savaşan İslâm ordularına yardım için gelen meleklerdir. Münker ve Nekir Melekleri: Kabre konduğumuzda bizi sorgulayacak olan iki sorgu meleğidir.

Diğer Melekler

Cennet Melekleri: Her biri çok güzel, çok nurlu ve çok sevimli olan Cennet meleklerinin başında Rıdvan adında bir melek vardır.

Cehennem Melekleri: Çok heybetli, çok güçlü, çok korkunç ve acıma duygusundan yoksun olan Cehennem meleklerinin başında Malik adında bir melek bulunur.

Gökyüzü Melekleri: Yedi kat göklerin tamamı, kıyam, rüku, secde eden ve yüce Allah’ı hamd ile tesbih eden meleklerle doludur.

Yeryüzü Melekleri: Dünyamız, her biri farklı işlerle görevli meleklerle doludur.

Ayrıca, yüce Allah’ın izni ile bizi cinlerden ve zararlı varlıklardan koruyan muhafız melekler ve kalplerimize iyiliği emreden ilham meleklerinden, ana rahmine düşen ve takdir-i ilâhîde canlı bebek olarak dünyaya gelmesi mukadder olan nutfe’yi gözetip koruyan meleklere kadar bütün âlemler, sayılarını ancak yüce Allah’ın bildiği meleklerle doludur.

Yorum Yaz
Yorum yazabilmek için lütfen kayıt olun yada giriş yapın
FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR