Cin / 1: De ki: "Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: -Doğrusu biz, (büyük) hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik" Rastgele Makale
Cinlerin Peygamberi Var mıdır?
12/05/2019 Cinler Hakkında Bilgiler 2049 Okunma 0 Yorum

Cinlerin Peygamberi Var mıdır?

Cinlerin kendilerinden peygamberi yoktur. Onlar 'insi' peygamberlere tabidirler. Nitekim En'am suresi 135. ayete mealen şöyle denmektedir.

'O gün Allah sorar. Ey Cinler ve İnsanlar topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bugüne erişeceğini bildirip sakındıran peygamberler gelmedi mi?'

Ahkaf suresi 30. ayette

'Cinlerin sözcüsü, biz Hz. Musa'dan sonra indirilmiş bir kitap işittik.' demiştir.

İbn-i Abdilberr der ki:

'Alimler, Resulullah efendimizin (sav) ins'e ve cinlere gönderdiği hususta ihtilaf etmezler.'

İbn-i Teyyime,

'Sahabe', tabiin ve Müslümanların imamlarından müteşekkil selef uleması bu meselede müttefiktirler.'

demiştir. Ulema arasında bu hususta da tezat düşünceler mevcuttur. Bir kısmı cinlere de kendilerinden olan peygamberlerin geldiğini iddia etmişlerdir. İnsanlara bilinenlerin dışında 124.000 (yüz yirmi dör bin) peygamberin gelmesi gibi.

Cinlere ve İnsanlara Ayrı Ayrı Peygamberler mi Geldi?

Dahhak, İbn-i Abbas'tan başka bir rivayet daha nakleder ki, bu görüşe göre Cenab-ı Hak cinlere ayrı insanlara ayrı peygamberler göndermiştir. İbn-i Abbas'la beraber bu görüşü paylaşanlar,

'Ey cin ve insanlar topluluğu! Size içinizden peygamberler gelmedi mi? (En-Am 130) ayetini delil olarak gösteriler. Yani Mademki burada cinler ve insanlar ayrı ayrı Cenab-ı Hakk'a muhatap oluyor ve her iki guruba da, kendi içlerinden peygamber gelip gelmediği soruluyor; öyle ise her iki taifeye de kendi içlerinden peygamber gelmiş olması gerekir, aksi takdirde böyle bir muhatap kalmaları makbul sayılmayabilir.'

demişlerdir. Peygamber Efendimiz (sav),

'Başka alemlerde sizin sizin Adem'iniz gibi Adem, Nuh'unuz gibi Nuh, Musa'nız  gibi Musa, İsa'nız gibi İsa vardır.'

buyurmuşlardır. Cinler, Allah'ın dumansız ateşten yarattığı kullarıdır. Henüz dünyada insanın isminden dahi eser yokken, Cenab-ı Hak cinleri yaratmış ve dünyanın imarını onlara yaptırtmıştır. Fakat onlar daha sonraları yeryüzünde fesat çıkarıp ilk baba olan 'Can'la gönderilen ilahi ahkamı unutup şirazeden çıkınca, Allah (cc) da, tekrar Yusuf isminde bir peygamber gönderdi, ama onuda şehit ettiler. Bunun üzerine cinler göklerin sakinleri tarafından yeryüzünden uzaklaştırılıp denizlere sürüldüler. Kaynak: Volkan Kemal Ergenekon

Yorum Yaz
Yorum yazabilmek için lütfen kayıt olun yada giriş yapın
FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR