Neml / 17: Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı. Rastgele Makale
Cinler Gelecekten Haber Verir mi?
03/06/2019 Cinler Hakkında Bilgiler 2386 Okunma 0 Yorum

Cinler Gelecekten Haber Verir mi?

Cinler Gelecekten Haber Verir mi?

Gaybı Yüce Rabbimizden başka kimse bilemez. Gayb ilmi peygamberlere (as) dahi verilmemiştir. Dolayısıyla cinlerde (cinler alemi) gelecek hakkında bilgi sahibi değillerdir. Ancak Allah'ın bildirmesiyle bilebilirler, kendi cüzi iradeleri ile bu imkansızdır. Nitekim, Sebe Suresi 14. Ayette şöyle buyrulmaktadır.

'Böylece onun (Süleyman'ın) ölümüne karar verdiğimiz zaman, ölümü onlara asasını yemekte olan bir ağaç kurdundan başkası haber vermedi. Artık o yere yıkılıp düşünce, açıkça ortaya çıktı ki, şayet onlar gaybı bilmiş olsalardı böylesine aşağılanıcı bir azap içinde kalıp yaşayamazlardı.'

Cinler Geçmişten Haber Verir mi?

Kadı, Bedrüddin-i Şeblin'in Akam'ül Mercan isimli kitabı Arabi olup çok kıymetli bir eserdir. Bir yerinde diyor ki:

'Cinden geçmiş, olmuş şeyleri öğrenmek caizdir. Gelecekte olacak şeyleri sormak caiz değildir. Geçmiş şeyleri görüp, işitip bilirler. Geleceği bilemezler.'

Cinlerin Gönderdikleri Haberlere İnanılır mı?

Cinlerin çok büyük bir kısmı İblis'in emrinde oldukları için, İblis ise insanoğlunu öncelikle küfre, bunu başaramazsa büyük günahlara sürüklemek istediği için cinlerin söylediklerine inanılmaz. Özellikle suüfli cinler reenkarnasyon itikadını aşılamakla kişiyi İslam'ın temel akidelerinden koparıp haşir, neşir ve cennetle cehennemin inkarına götürürler. Nasıl İnsanların doğru ve yalan söyleyelenleri varsa, aynı şekilde cinlerinde değişik karakterde olanları vardır. Ama büyük bir kısmı süfli oldukları için, içlerinde doğruyu söyleyenleri ve takva ehli olanları çok azdır. Hatta büyük bir kısmı önceleri doğruyu söylemek suretiyle insanın güvenini kazanırlar, güven oluşturduktan sonra da yavaş yavaş o kişilerin inançlarını saptırmaya başlarlar.

Cinlerin Gücünden İstifade Edilebilir mi?

Cinlerin insanüstü güçlerinden istifade edilebileceğine dair Kur'an-ı Kerim'de işaret vardır. Nitekim, Hz. Süleyman (as) cinlerden (cinler alemi) istifade etmiş, onları asker olarak (Neml Suresi 17. Ayet) ve müşavir olarak (Neml Suresi 38-39. Ayet) kullanmıştır. Günümüzde ise cinlerden ileri boyutta olmamakla birlikte istifade etmek mümkündür. Hatta, bu çalışma devlet bazında bile yönetilmektedir. İnternational Herald Tribune'unu bir haberine göre Rusya, bu tür ruhsal olaylar için araştırma ödeneği olarak yıllık on iki milyon ruble gibi inanılmaz bir rakam ayırmıştır. İsrail Haber Alma Teşkilatı MOSSAD ise, yıllık beş buçuk milyon Amerikan Doları gibi bir meblağı bu faaliyetlerde harcadığını kendi internet sitesinde belirtmiştir. Kaynak: Volkan Kemal Ergenekon

Yorum Yaz
Yorum yazabilmek için lütfen kayıt olun yada giriş yapın
FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR