Nas / 6: Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas'tan Allah'a sığınırım). Rastgele Makale

Cin Çarpması Nedir?

28/05/2019 Cinler Hakkında Bilgiler 2304 Okunma 1 Yorum

Cin Çarpması Nedir?

Cin Çarpması Nedir?

Cinin insan bedenine girmesi, İbn-i Teymiyye'nin de dediği gibi, Ehl-i Sünnet ve el-Cemaat'ın ittifakıyla sabittir.

Allah Teala buyurmuştur:

'Faiz yiyenler, mahşerde ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar.'

Sahih'te Allah Nebisi (s.a.v.)'den varit olmuştur:

'Şüphesiz şeytan Ademoğlu'nun kanının dolaştığı yerde dolaşır.'

Cin çarpması, bazen şehvet, arzu ve aşk sebebiyle olur, tıpkı insanlar arasında olduğu gibi... Bazen de kin, nefret ve insanların cezalandırılma sebepleriyle olur. Bu da insanların cinlere eziyet ettikleri zaman meydana gelir; insanlar idrarlarını yaparlarken, kendi üzerilerine yaptıklarını, sıcak suyu dökerken kendi üzerilerine döktüklerini ve bu yüzden kimilerinin onlar tarafından öldürüldüklerini zannederler de bunun için karşılık vermek isterler ve onu çarparlar.

Yukarıda da anlattığımız gibi, cinlerde şeriatı uygulayıp ibadet etmekle memurdurlar. Eğer biri, insanları çarpan cinlere hitap edebilecek yeteneğe sahip olursa, mutlaka görevini yapmalıdır.

Eğer cin çarpması birinci kısımdan yani şehvet ve arzu yoluyla olursa, bu Allah'ın hem insanlara hemde cinlere yasakladığı hususlardandır.

Şayet istememesine rağmen diğer tarafın rızasıyla olursa, süphesiz buda hayasızlık ve zulümdür. Cinde bunu anlatması gerekir. Ayrıca cinlerle konuşan kimseler, bunun bir hayasızlık ve tecavüz olduğunu bildirmeleri gerektiği gibi, onlara, Allah'ın, insanlara cinlere ve tüm varlıklara gönderdiği şeriatın hükmüyle hükmetmelidir ki ahirette aleyhine bir delil kaim olmasın.

Cin çarpması İkinci kısımdan yani insanların cinlere eziyet etmesi yüzünden olursa ve insan da bunu bilmeden yaparsa o zaman onlara; onun bunu bilmeden yaptığını, kasden yapmayan kimsenin böyle bir cezaya müstehak olmayacağı, münasip bir lisanla anlatılır.

Şayet evinde ve kendi mülkünde yapmış ise, onlara mülkünde böyle bir şey yapmaya hakkı bulunduğunu anlatmaları gerekir. Ayrıca onlara şunu da söylemeleri lazımdır.

Siz insanların mülkünde kalmaya, izinleri olmadan yetkili değilsiniz, zaten buna hakkınızda yoktur. Sizler ancak harabelerde ve sahralarda yerleşebilirsiniz.

İbn-i Teymiyye der ki: Gaye, cinler (cinler alemi) insanlara sataştıkları zaman, onlara Allah'ın ve Resulünün hükmü bildirilir, onlara gereken deliller serd edilir, ayrıca tıpkı insanlarda olduğu gibi onlara iyilik emredilir, kötülükten de alıkonulur. Çünkü Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:

'Biz bir Peygamber gönderinceye kadar azab edici değiliz...' (İsra Suresi 15. Ayet)

Bir ayet daha:

Allah Şöyle buyurmuştur:

'Ey cin ve insan topluluğu! Size ayetlerimi anlatan, bugünle karşılaşmanızdan sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?' (En'am Suresi 130. Ayet)

Kaynak: M. Âşur

Yorum Yaz
Yorum yazabilmek için lütfen kayıt olun yada giriş yapın
FORUM SON KONULAR
FORUM SON YORUMLAR
EN SON ÜYE OLANLAR