Cin / 1: De ki: "Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: -Doğrusu biz, (büyük) hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik" Rastgele Makale
"#Cinlerin Çocukları" için 1 sonuç bulundu

Cinlerle Evlilik

27/10/2020 27/10/2020 5046 Okunma 0 Yorum

Cinlerle Evlilik

Bazı çevrelerde, bir adamın cinlerden bir kadınla evlendiği veya insanlardan bir kadının cinle evlendiği yaygın hale gelmiştir. Acaba bu ne derece doğrudur? Evet, bu doğru olabilir. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Mallarına ve çocuklarına ortak ol!” Allah Resulü (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: “Eğer, kişi hanımı cinsi ilişki kurarken besmele çekmezse, şeytan zekerine girer ve onunla beraber o da cima eder.” Hâfız İbn-i Hacer, İbn-i Abbas (r.a.)’dan rivayet ediyor: “Kişi, eğer adet halinde olan hanımı ile cinsi temasta bulunursa şeytan ondan önce davranır. Kadın ondan hamile kalır ve doğan çocuk muhannes olur. Muhannesler cinlerin çocuklarıdır…” İbn-i Teymiyye de şu sözüyle bunu te’yid etti: “İnsanl...


Devamı oku...